Akran Zorbalığı Sandra Dunsmuir

Akran Zorbalığı
Ebeveynler, Eğitimciler ve Profesyoneller İçin Rehber
Sandra Dunsmuir, Jessica Dewey, Susan Birch

142,00 TL
9789752755406
901504
Akran Zorbalığı
Akran Zorbalığı Ebeveynler, Eğitimciler ve Profesyoneller İçin Rehber
142.00

Çocuğunuz okulda arkadaşlarıyla sorun yaşıyor mu? Özellikle zorbalıkla, şiddetle, tehditle, dışlanmakla, aşağılanmaklaveya başka türden bir kötü muameleyle karşılaşıyor mu? Belki farkında değilsiniz, belki çocuğunuz size anlatmaktankaçınıyor ama pek çok çocuk okulda veya akranlarıyla birlikte olduğu çeşitli sosyal ortamlarda “akran zorbalığı”diye tanımlanan davranışlarla karşılaşmaktadır. Çocuğun psikolojik sorunlar yaşamasına, içe kapanmasına,özsaygısının ve özgüveninin sarsılmasına, sosyal becerilerinin gelişmemesine yol açan bu zorbalığın engellenmesi şarttır.Çocuğunuz bu zorbalığın kurbanı da faili de olsa yardıma ihtiyacı vardır.

Deneyimli üç eğitim ve çocuk psikologu tarafından hazırlanan bu kitap hem çocuk hem de ailesi için çok stresli ve kritikolan bu süreci yönetmek için bir rehber niteliğini taşıyor. Çocuklara yardımcı olmak için bilimsel değeri kanıtlanmış yolve yöntemler sunarken ebeveynleri ve ilgili herkesi aydınlatıyor.

Artık daha iyi biliniyor ki, çocuklukta yaşanan psikolojik sorunlar yetişkinlikte de çeşitli sıkıntılara, ciddi sağlıksorunlarına kaynaklık etmektedir. Dolayısıyla ebeveynler, öğretmenler ve ilgili herkes bu konuda üzerine düşeniyaparak daha sağlıklı, özsaygısı ve özgüveni yüksek kuşakların yetişmesi için çabalamalıdır.

Kapat