9789750252105
919270
Matlab Uygulamalı Sayısal Sinyal İşleme
Matlab Uygulamalı Sayısal Sinyal İşleme
32.50

Bu kitapta sayısal sinyal işleme konularını Matlab uygulamaları ile ele alınmıştır. Bunun için ilk olarak Matlab komutlarını kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır. Daha sonra sayısal sinyal işlemenin temel konuları olan örnekleme, analog sinyallerin örneklerinden yeniden oluşturulması, örnek azaltma, örnek arttırma, ayrık Fourier dönüşüm ve analog ve sayısal filtre tasarımı konularının Matlab uygulamaları yapılmıştır. Kitap, lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri için hazırlanmış olmasının yanı sıra bunun dışında sinyal işlemeyle ilgilenen herkes de bu kitaptan faydalanabilir.


Unutulmamalıdır ki bir mühendis kendisini teorik bilgilerin pratikte uygulamalarını yaparak geliştirebilir. Bu kitap, sinyal işlemede geçen teorik bilgilerin yazılım olarak uygulamalarını içermektedir. Konuyla ilgili teorik bilgiler için, Doç. Dr. Orhan GAZİ tarafından kaleme alınan "Sayısal Sinyal İşleme" kitabına bakabilirsiniz.


Kitapta Bulunan Konu Başlıkları


- Temel Matlab komutları


- Sürekli Zamanlı ve Ayrık Zamanlı Temel Sinyallerin Matlab ile İncelenmesi


- Matlab ile Örnekleme İşlemi


- Örneklenmiş Sinyallerin Fourier Dönüşümünü Matlab ile Hesaplanması


- Matlab'da Sinyal Tanımlama ve Ters Fourier Dönüşüm


- Matlab Kullanarak Örnek Azaltma


- Matlab Kullanarak Örnek Arttırma


- Dijital Sinyallerde Döndürme ve Ayrık Fourier Dönüşüm


- Matlab ile Analog ve Dijital Filtre Tasarımı


- Matlab ile Laplace Dönüşümü


- FDATOOL Komutu İle Filtre Tasarımı


- SIMULINK Filtre Örneği(Tanıtım Bülteninden)Kapat