9789750237539
966395
1. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (Ciltli)
1. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (Ciltli)
139.00

Bu kitap Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı'nın eki niteliğinde olup, 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-İş İşbirliği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi'nde sunulan tebliğ metinleri, tebliğ çevirileri ve kongre kitabında yayımlanmak üzere gönderilen makaleler bu kitapta derlenmiştir. Kongre Başkanlığını İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Cehamer Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk'ün üstlenmiş olduğu, bireysel ve toplu iş hukukunun güncel konularının karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde değerlendirildiği ve oturum başkanlıklarını, Prof. Dr. Sarper Süzek, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Sayış, Prof. Dr. Savaş Taşkent, Prof. Dr. İlhan Ulusan, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mahmut Bilgen, Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK, ve Prof. Dr. Can Tuncay'ın yapmış olduğu Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi'nde; Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Sarper Süzek, Prof. Dr. Antoine Lyon-Caen, Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Gabriel Aubert, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Bektaş Kar, Prof. Dr. Frank Rottmann, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin ÇİL, Prof. Dr. Corinne Sachs-Durand, Prof.Dr. Melda SUR, Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf BİRK, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner Kühne, Prof. Dr. Sebastian Krebber ve Prof. Dr. E. Murat Engin sundukları tebliğlerle, Doç. Dr. Zeki Okur, Yard. Doç. Dr. Ömer Korkmaz, Yard. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yard. Doç. Dr. Özdem Özaydın, Ar. Gör. Deniz Ugan Çatalkaya, Ar. Gör. Hande Heper, Ar. Gör. Serkan Seyhan tebliğ çevirileri ile Prof. Dr. Merih Kemal Omağ ve Dr. Ahmet E. Kotil yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleleri ile katkıda bulunmuşlardır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İş Kazaları Konusunda Devletin, İşverenlerin ve Sendikaların Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sarper Süzek
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılışında Denge ve Uygulanmasında İstikrar Arayışı Fransız Deneyimi Üzerine Bazı Düşünceler, Prof. Dr. Antoine Lyon-Caen Çeviren: Deniz Ugan Çatalkaya
Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinde Denge ve Süreklilik, Prof. Dr. Ali Güzel
İşçinin Başka Bir Ülkede Geçici Olarak Çalışması Halinde Korunması, Prof. Dr. Gabriel AUBERT Çeviren : Ar. Gör. Serkan Seyhan
Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey
Yargıtay Uygulamasında Atipik İstihdam Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi, Bektaş Kar
İHAS'ın 11. maddesinde Düzenlenen Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlarına İlişkin İHAM İçtihadı ve Bu İçtihadın Ulusal Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Frank ROTTMANN Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi ve Türk İş Hukuku'nun Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Yargıtay Uygulamasında Belirsiz Alacak Davası, Şahin Çil
Toplu İş Hukukuna İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Fransız İçtihadına Etkisi, Prof. Dr. Corinne SACHS-DURAND Çeviren: Ar. Gör. Hande Heper
Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri, Prof.Dr. Melda Sur
İşyeri Düzeyinde Kolektif Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi, Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf BIRK Çeviren: Doç. Dr. Zeki Okur
İş Hukukunda Cezai Yaptırımlarının Anlamı, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner KÜHNE Çeviren: Yard. Doç. Dr. Özdem Özaydın
Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar, Prof. Dr. Sebastian Krebber Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
6356 sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri, Prof. Dr. E. Murat Engin
Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ
Sosyal Politika, İlkeler ve Güvenlik
 • Açıklama

  • Bu kitap Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı'nın eki niteliğinde olup, 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-İş İşbirliği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi'nde sunulan tebliğ metinleri, tebliğ çevirileri ve kongre kitabında yayımlanmak üzere gönderilen makaleler bu kitapta derlenmiştir. Kongre Başkanlığını İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Cehamer Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk'ün üstlenmiş olduğu, bireysel ve toplu iş hukukunun güncel konularının karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde değerlendirildiği ve oturum başkanlıklarını, Prof. Dr. Sarper Süzek, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Sayış, Prof. Dr. Savaş Taşkent, Prof. Dr. İlhan Ulusan, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mahmut Bilgen, Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK, ve Prof. Dr. Can Tuncay'ın yapmış olduğu Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi'nde; Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Sarper Süzek, Prof. Dr. Antoine Lyon-Caen, Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Gabriel Aubert, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Bektaş Kar, Prof. Dr. Frank Rottmann, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin ÇİL, Prof. Dr. Corinne Sachs-Durand, Prof.Dr. Melda SUR, Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf BİRK, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner Kühne, Prof. Dr. Sebastian Krebber ve Prof. Dr. E. Murat Engin sundukları tebliğlerle, Doç. Dr. Zeki Okur, Yard. Doç. Dr. Ömer Korkmaz, Yard. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yard. Doç. Dr. Özdem Özaydın, Ar. Gör. Deniz Ugan Çatalkaya, Ar. Gör. Hande Heper, Ar. Gör. Serkan Seyhan tebliğ çevirileri ile Prof. Dr. Merih Kemal Omağ ve Dr. Ahmet E. Kotil yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleleri ile katkıda bulunmuşlardır.

   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
   İş Kazaları Konusunda Devletin, İşverenlerin ve Sendikaların Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sarper Süzek
   Toplu İş Sözleşmesinin Yapılışında Denge ve Uygulanmasında İstikrar Arayışı Fransız Deneyimi Üzerine Bazı Düşünceler, Prof. Dr. Antoine Lyon-Caen Çeviren: Deniz Ugan Çatalkaya
   Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinde Denge ve Süreklilik, Prof. Dr. Ali Güzel
   İşçinin Başka Bir Ülkede Geçici Olarak Çalışması Halinde Korunması, Prof. Dr. Gabriel AUBERT Çeviren : Ar. Gör. Serkan Seyhan
   Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey
   Yargıtay Uygulamasında Atipik İstihdam Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi, Bektaş Kar
   İHAS'ın 11. maddesinde Düzenlenen Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlarına İlişkin İHAM İçtihadı ve Bu İçtihadın Ulusal Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Frank ROTTMANN Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi ve Türk İş Hukuku'nun Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
   İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
   Yargıtay Uygulamasında Belirsiz Alacak Davası, Şahin Çil
   Toplu İş Hukukuna İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Fransız İçtihadına Etkisi, Prof. Dr. Corinne SACHS-DURAND Çeviren: Ar. Gör. Hande Heper
   Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri, Prof.Dr. Melda Sur
   İşyeri Düzeyinde Kolektif Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi, Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf BIRK Çeviren: Doç. Dr. Zeki Okur
   İş Hukukunda Cezai Yaptırımlarının Anlamı, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner KÜHNE Çeviren: Yard. Doç. Dr. Özdem Özaydın
   Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar, Prof. Dr. Sebastian Krebber Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
   6356 sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri, Prof. Dr. E. Murat Engin
   Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ
   Sosyal Politika, İlkeler ve Güvenlik
   Stok Kodu
   :
   9789750237539
   Basım Tarihi
   :
   2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat