9789750242045
966388
Girişimciler İçin İnşaat
Girişimciler İçin İnşaat
29.63

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede ikinci baskısı yapılan bu kitap, mü-teahhitlik mesleği ile ilk kez tanışacak olanlar, müteahhitlik mesleğine ilgi du-yanlar ya da hali hazırda müteahhitlik yapanlara yönelik bir çalışmadır. İnşaat ile ilgili mühendislik ve teknik bilgilere yüzeysel olarak değinilmiştir. Buradaki temel amaç teknik, mühendislik ya da mimarlık alanlarına giren konuları işle-mek değil tam tersine işletmeci olarak müteahhitlik alanlarına giren konuları işlemektir.Çalışmada okuyucunun müteahhitlik mesleğine sıfırdan başlayacağı esas alınarak; müteahhitliğin tanımı, mesleğe giriş koşulları, müteahhitlik yöntemleri ve genel bilgilere yer verilerek başlanmıştır. İlerleyen bölümlerde inşaat öncesi aşamalar, imar ve ruhsat, inşaat yapım aşamaları ve son olarak; işin pazarlaması, satılması, müşteri hizmetleri ve vergilendirilmesi gibi konular işlenmiştir.Kitapta teorik bilgilerden yola çıkılarak pratik inşaat uygulamaları ayrıntılı ola-rak incelenmektedir. Ancak konular, herkesin faydalanabileceği şekilde sade ve anlaşılır bir dille, örnek olaylarla desteklenerek hazırlanmıştır. Müteahhitlik mesleğinin ana işi olan inşaat yapımı bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.Kitapta Bulunan Konu BaşlıklarıMüteahhit Olma Şartları


Müteahhitlik Yöntemleri


İnşaata Başlangıç Aşamaları


İnşaat Türleri


İnşaat Ruhsatı için Gerekli Resmi Aşamalar


İmar Durumuna Göre İnşaat Emsal Oranı Hesaplama


İnşaat Aşamaları


Satış Yöntemleri ve Tapu İşlemleri


İnşaat İşlerinde Vergilendirme


İnşaat Sektöründe Markalaşma ve Rekabet


Müteahhitlik Sektöründe Tehdit ve Fırsatlar


Müteahhitlik Sektörünün Geleceği


(Tanıtım Bülteninden)

Kapat