TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar Yener Ünver

TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar
Yener Ünver

142,00 TL
Tükendi
9789750254499
966418
TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar
TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar
142.00

Adliyeye Karşı Suçların çok büyük bir kısmının düzenlendiği TCK'nın 267 vd. maddelerinde, özünde bireyin adil yargılanma hakkını koruyup güvence altına alan bu hükümler, dolaylı olarak Devletin adli organlarının hukuka uygun biçimde işlemesine ve Devletin adil ve dürüst bir yargılama yapmak görevinin yerine getirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Her ne kadar TCK'da düzenlenen adliyeye karşı suçlar yer veya biçim olarak hatalı ve eksik ve unsurları açısından da sorunlu düzenlenmiş iseler de, yürürlükteki bu kanuni düzenlemeler olarak şüphesiz çok önemlidirler ve sıklıkla işlenen suçlara ilişkindirler. Bu kapsamdaki suçlar çoğunluk itibariyle birden fazla hukuksal değerin bir arada korunmaya çalışıldığı suç tipleridir. Mevcut pozitif hükümlerin tüm eksiklik ve hatalarına rağmen, amaca uygun ve olması gerektiği gibi uygulanmaları, en az bu hükümlerin varlığı kadar önemlidir ve önemsenmelidir. Bu kitaptaki suçlar, yapıları itibariyle uygulanmalarında siyasi etkilerin sıklıkla görülebildiği ve ileride de görüleceği suçlardır: Bu konuda en ciddi hassasiyet gösterilerek, hukuk normlarının siyasi etkilerden uzak olması ve evrensel hukuk gerekliliklerine uygun uygulanmaları gerekmektedir. Keza, ulusal hukukun gelişmesi için, normlar ve yargı uygulamalarının eleştirisel olarak irdelenmeleri ve çözüm arayışlarının ülkemize aktarılması gerekmektedir. Kitapta, mevzuat ve içtihatlara ilişkin kısımlar gözden geçirilip yenilendiği gibi, karşılaştırmalı hukuk bilgileri ve yüksek mahkeme kararları da ilgili kısımlarda okuyucuya sunulmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Genel Bilgiler ve Adliyeye Karşı Suçlarda Ortak Kavramlar
Türk Ceza Kanunu'ndaki Adliyeye Karşı Suçlar
İftira
Suç Uydurma
Yalan Tanıklık
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik
Yargıyı Etkileme
Suçu Bildirmeme
Yargıda Gizliliğin İhlali
Adil Yargılamayı Etkileme
Hak Kullanımını Engelleme
İnfaz Kurumlarından Kaçma
Hak Kullanımını Engelleme Suçu
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 615

Baskı Yılı: 2016


Dili: Türkçe
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapat