2880000114819
511914
Demir Tufanı
Demir Tufanı
9.60
Sovyetler Birliği'nde, 1917 Ekim Devrimi'nden sonra patlak veren içsavaşta, Kafkasya'nın Kuban bölgesinde isyan eden kazaklar tarafından yerlerinden yurtlarından edilen onbinlerce insan göçetti. İsyancı kazaklar arkalarından kovalıyor, yolları üzerinde başka düşmanlar da bekliyordı: Almanlar, kadetler, menşevikler, karşı - devrimciler... Tek umutları, ufukta, görünmez uzaklıkta, mavi sisler içindeki Kızılordu'yla, ufukta, görünmez uzaklıkta, mavi sisler içindeki Kızılordu'yla birleşmekti. Genç, ihtiyar, çocuk, kadın, asker, sivil, bu insanlar, günlerce kızgın gökte asılı duran, gözleri körleştiren yakıcı ilerliyorlardı. Süngüleri demirden, iradeleri demirden, devrime ulaşma azimleri demirrdendi. Demir Tufanı gibi, önlerine çıkan engelleri yıkıyor, demir seli gibi ileri, hep ileri akıyorlardı.

Aleksandr Serafimoviç'in bu olayı anlatan, sonradan tüm Devrim'in, tüm devrimleri halkın simgesine dönüşüp destanlaşan eseri, Ekim Dverimi konusunda yazılan ilk romanlardan biridir. Demir Tufanı ile birlikte, yeni devrimci edebiyatın ilk anıtsal kahramanı, ilk halk önderi imajı da doğdu. Kitlelerce liderliğe seçilen, kitlelere kopmaz bağlarla bağlı, köy kökenli Komutan Kozhuk, sarsılmaz iradesi, yiğitliği, demokratik düşüncesiyle savaşan tüm halkların evrensel, örnek öncü tipidir.
(Arka Kapak)
Kapat