Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Anlatımlı Hazır

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Anlatımlı Hazırlık Kitabı
Kolektif

DDY
250,00 TL
9786257129305
976460
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Anlatımlı Hazırlık Kitabı
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Anlatımlı Hazırlık Kitabı
250.00

Değerli Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli;


Görevde Yükselme Sınavına Hazırlık (GYS) kitabımızla, sizlerin en son yayımlanan ilanlar kapsamındaŞube Müdürlüğü, Din Hizmetleri Uzmanlığı, Şeflik, Murakıplık ve Vaizliksınavına girecek adayların, bu sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları amaçlanmıştır.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, mevcut sınavlarda sorumlu tutttuğu aşağıdaki mevzuatlar tek tek incelenerek özenle, kısa, net ve güncel bir şekilde hazırlanmıştır;


1. Dil Bilgisi


2. Anayasa


3. 657 Devlet Memurları Kanunu


4. 633 Dib Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun


5. 4982 Bilgi Edinme Kanunu


6. 3071 Dilekçe Yazma Kanunu


7. 6245 Harcırah Kanunu


8. 4483 Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında


9. 5018 Sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu


10. 4734 Kamu İhale Kanunu


11. 5237 Türk Ceza Kanunu


12. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu


13. Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


14. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği


15. Dib Sınav Yönetmeliği


16. Dib Disiplin Amirleri Yönetmeliği


17. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği


18. Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği


19. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve


Pansiyonları Yönergesi


20. Sözleşmelıpersonel Çalıştırmaya Yönelık Esaslar


21. Resmıyazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelık(Tanıtım Bülteninden)


Kapat