9786258260182
948623
3. Ahmed'in Hatt-ı Hümayunları
3. Ahmed'in Hatt-ı Hümayunları
210.00

Bizzat padişahlar tarafından kaleme alınan emir, herhangi bir konuyla ilgili görüş, değerlendirme ve bilgi vermek üzere yazılan yazılara hatt-ı hümâyûn denir. Bu belgeler, Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarıdır. Bazı padişahların hatları çok soğuk ve düz resmî yazılarken bazı hükümdarlarınki ise kendi hislerini belli eden renkli hatlardır. III. Ahmed hem çok hatt-ı hümâyûn kaleme alan hem de hislerini verdiği emirlerde belli eden padişahlardandır. Sultanın bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı emirler, 27 yıllık dönemin (1703-1730) tarih kitaplarına geçmemiş gizli kalmış yönlerine ışık tutar.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat