Teravih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı Salis Erhan Afyoncu

Teravih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı Salis
Osmanlı Safevi Savaşlarına Dair Bir Kaynak
Erhan Afyoncu

100,00 TL
Tükendi
9786057800602
823590
Teravih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı Salis
Teravih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı Salis Osmanlı Safevi Savaşlarına Dair Bir Kaynak
100.00

Şeyh Vefâyî Mehmed, 1584-1585 yılları arasındaki Osmanlı-Safevî mücadelesine bizzat katılmış ve bu seferle ilgili “Tevârih-i Gazavât-ı Sultân Murâd-ı Sâlis” olarak bilinen bir eser kaleme almıştır. Vefâyî'nin tarihi Osmanlı-Safevî savaşlarına, ateşli silahların savaşlardaki etkisine; Tebriz gibi müdafaası zor bir şehrin altı ay, zorlu iklim şartlarına ve halkın zaman zaman küçük çaplı isyanlara dönüşen tepkilerine rağmen, Osmanlı birlikleri tarafından nasıl savunulduğuna dair bizzat görgü şahidinin kaleminden çıkmış tek kaynaktır. Yine bu eserde sıkı bir şekilde kuşatılan Tebriz ile Osmanlı merkezi idaresinin casuslar vasıtasıyla nasıl irtibat kurmaya çalıştıkları; lağım sisteminin Safevîler tarafından nasıl etkili bir şekilde kullanıldığı; her iki tarafın askerî taktik ve donanımlarının nasıl olduğu; askerin moralini yüksek tutmak için nelerin yapıldığı ve Tebriz'in bir şehir olarak özellikleri canlı bir şekilde anlatılır.

Kapat