9786257136228
511968
Türkiye Proletaryası
Türkiye Proletaryası
46.40

Türkiye Proletaryası'nın yazan A. Şnurov, ekonomi politik ve Türkoloji öğrenimi yaptıktan sonra birçok kez Türkiye'de bulunmuş, daha sonra Sovyetler Birliği Bilimler Akademisine bağlı Asya Ülkeleri Enstitüsünün akademik kadrosunda yer almıştır.

Şnurov'un Türkiye Proletaryası adlı bu önemli incelemesi, gerek Jön Türk iktidarı, gerekse kemalist iktidar sırasında, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısını, burjuvazi yaratma ve yabancı sermaye ile bütünleşme çabalarım; bu kapitalistleşmeye paralel olarak işçi sınıfının gelişmesini, 1923-1929 dönemindeki ağır koşullarını, hem burjuvazi, hem de iktidar ile çatışmasını belgelerle ortaya koymaktadır.

Kapat