Tanzimat %23 indirimli Halil İnalcık

Tanzimat
Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu
Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu

%20 İNDİRİM
430,00 TL
344,00 TL
Temin süresi 8 iş günüdür.
9786053602743
497943
Tanzimat
Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu
344.00

Tanzimat Fermanı, Osmanlı ve Türk modernleşmesinin en önemli tarihsel dönemeçlerinden biridir. Bu ferman, anayasal tarihimizin başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca modern hukuk devletinin kuruluşu ve buna bağlı olarak yeni idari yapıların doğuşunun temelleri de Tanzimat dönemine uzanır. Toplumsal ve zihinsel değişim açılarından da bu dönemin taşıdığı önem yadsınamaz. İşte tüm bunlardan dolayı da Tanzimat dönemi, üzerinde sürekli düşünülmesi ve tekrar tekrar yorumlanarak değerlendirilmesi gereken tarihsel bir evredir. Bu eser, bu yorumlama ve değerlendirme sürecine bir katkı olarak, çağımızın tarihçi ve sosyal bilimcilerinin çalışmalarından derlendi. Hem Türkiye'den hem dünyadan üç kuşaktan 32 akademisyenin 36 makalesi, Tanzimat'ı farklı bakımlardan ele alırken, bu süreçteki üç temel belge de çevriyazı olarak eserin girişinde yer alıyor: Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı. Halil İnalcık (1916) İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF'nin ilk öğrencilerinden oldu. Yakınçağ Bölümü'nde "Tazminat ve Bulgar Meselesi"teziyle doktorasını aldı, 1952'de profesör oldu. 1972'de Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'nde göreve başladı. 1992'de Bilkent Üniversetisi'ne Tarih Bölümü'nü kurmak üzere davet olundu. Başta Harvard olmak üzere Amerikan üniversitelerinde Osmanlı tarihi seminerleri düzenledi. 1973'te yayınlanan The Ottoman Empire - The Classical Age (1300-1600) (Osmanlı İmparatorluğu - Klasik Çağ) kitabı tüm Balkan dillerine, Arapça ve Ukrayna diline çevrilerek klasik bir Osmanlı tarihi kaynağı olarak kabul edildi. İnalcık'ın çalışmalarını sürdürdüğü ve arşivini bağışladığı Bilkent Üniversitesi'nde, Halil İnalcık Center for Ottoman Studies (HİCOS; Halil İnalcık Osmanlı araştırmaları merkezi) 2008'de açılmıştır. Mehmet Seyitdanlıoğlu (1957) Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi, DTCF, Yakınça Tarihi Kürsüsü'ndeki lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde "Tazminat Döneminde Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye"teziyle 1992'de doktor oldu. Tanzimat dönemi meclisleri, demokrasi tarihi ve siyasi tarih üzerine kitaplar makaleler yazdı. 1996'da Tanzimat Devri'nde Meclis-i Vala kitabıyla Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Vakfı'nın "Afet İnan Tarih Araştırmaları" ödülünü kazandı. 2010'da profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Kapat