9786258260144
912911
Osmanlı’da Cariye Yaşamları
Osmanlı’da Cariye Yaşamları
115.00

Cariye, köle kadın. Sadece Osmanlı toplumunun değil bütün dünyanın gönülsüz esirleri, isimsiz simaları, ailesinden, yurdundan koparılmış hayatları. Esir pazarının taş avlusundan, soğuk duvarlı odalarından ya da cariye yetiştiren satvetli konaklarından, evlerinden bilinmezliğe doğru giden uzun ya da kısa yaşamlar. Kimi altın yolda yürüyüp hünkârın eşsiz saadethanesine, kimi bir paşanın konağına, kimi sıradan birinin evine yeni bir isim, yeni bir hayat. O yeni hayatın bazısı gül bahçesinde, bazısı iktidar yarışında, bazısı mihnet hamamında, bazısı çilenin içinde geçti.  

Bu nedenle kitapta sadece saraya, hareme odaklanılmadı. Toplumun her kademesinden insanın sahip olduğu cariyelere odaklanıldı ve bir insanın bir cariyenin kaderini nasıl belirlediğini göstermeye çalışıldı. Padişahın arkadaşı olan cariyelerden hayatını zor idame ettiren cariyelere kadar hayatın içinden geniş yelpazeden cariye hayatları üzerinde duruldu. Bu kitapta, Osmanlı toplumunun birbirinden farklı diyarlarındaki bilinmeyen hayatları okuyacaksınız.

Kapat