-329248
534086
Mevlana Seti (6 Kitap)
Mevlana Seti (6 Kitap)
128.50
Maarif / Sultan Veled
Etiket Fiyatı: 15 TL

Maarif, Sultan Veled'in Farsça mensur ve tasavvufi bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allah'ın dirliğini, bütün kudretin O'nda olduğunu, O'nun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, manevi bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakiki dindarlığın da ancak bu olabileceğini belirtiyor.

Diğer fasıllarda, tasavvufa, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ise özetle şunlardan ibarettir: Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için O'nun velilerini tanımak,

bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Allah'ın herkesteki tecellisi başka başkadır. Mü'min kullarına olan tecellisi, onların kendi indindeki değerleri nispetindedir. Allah'ı bulmak için, kamil bir velinin sohbetine mazhar olmak gerekir.

288 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 20 cm


Fihi Ma Fih / Mevlana Celaleddin-i Rumi
Etiket Fiyatı: 14 TL

Fîhi Mâ Fîh, Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerinden biri tarafından yazılarak, sonradan bu notların bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir eserdir. Her fasılda ele alınan mevzu ve meseleler başka başkadır ve her fasıl muhtevası bakımından müstakil olmakla beraber Hazret-i Mevlâna'nın umumi olarak tasavvufi düşüncelerini, dini, felsefi, ahlaki akidelerini, dünya ve insanlık

görüşünü, tabiatını, şiir telakkisini, devrinin birçok mühim olaylarını, muhitini ve nihayet geniş muhiti üzerindeki derin ve büyük tesiri anlatması bakımından tam bir bütünlük gösterir.

Bu eserde hakim unsur tasavvuftur. Birçok fasıllarda doğrudan doğruya varlık birliği inanandan, mutlak varlık ve zuhurundan, akl ı kül ve nefs-i külden, kainat, eflak, anasır ve devirden, dünya ve ahiretten, insan, veli, nebi ve insan-ı kamilden, sülük ve derecelerinden, yakinden, aşk ve cezbeden bahsedilmiştir. Fîhi Mâ Fîh 'i okuyanlar Hazret-i Mevlâna'nın bütün bu hususlardaki

düşünce ve görüşlerini ne büyük bir açıklık, sadelik ve aynı zamanda ne büyük bir kudretle anlatmağa muvaffak olduğunu göreceklerdir.

279 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 21 cm


Makalat / Şems-i Tebrizî
Etiket Fiyatı: 20 TL

Makâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile

konuşurken aralarında geçen bahislerin, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlenmesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda bize Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikayesini kapsayan bir çok gizli hataları da gün ışığına çıkarmaktadır.

Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinmeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikayeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlana'nın, Şems'e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen

halin aksine olarak Şems-i Tebrizi'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat aşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter.

511 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cmRubailer / Mevlana Celaleddin-i Rumi
Etiket Fiyatı: 16,5 TL

Şunu da açıklamak isterim ki, Mevlânâ'nın bu Rubâîler Divanında öyle

rubâîleri var ki eşsizdir, mânâsındaki güzellik, nüktesindeki incelik insanı hayran eder, kendinden geçirir. Bu sebeple, bu güzel rubâîlerin zevkine varabilmek için kitabı her ele alışta ancak bir rubâi okumak, onun üzerinde çok düşünmek, onu anlamaya çalışmak, onun zevkine varmak gerekir.

Hoşunuza giden rubâîlerin numaralarını bir yere yazıp, tekrar tekrar okumak, o rubâiyi size çok sevdirecektir.

342 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 17 x 24 cm


Mevleviliğin Son Yüzyılı / Sezai Küçük
Etiket Fiyatı: 23 TL

Altı asırlık Mevlevilik tarihinden bir kesiti inceleyen ve "XIX. Asırda Mevlevilik ve Mevleviler" adı altında bir doktora çalışması olan elinizdeki kitap; bu bir asırlık zaman diliminde yer alan Mevlevileri, Mevlevi şeyhlerini, mevlevihaneleri ve bu tarikatı ilgilendiren sosyo-ekonomik, kültürel, siyaset ve sanat olaylarını kapsamaktadır.

Bir giriş ve dört bölümden oluşan kitabımız Giriş kısmını, XIX. asra kadar Mevlevilik tarihine kısa bir bakış teşkil etmektedir. Burada, daha sonraki Mevlevilik tarihini bütün yönleriyle etkileyen ve tarikatin piri olarak kabul edilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, onun adına bu tarikati tesis eden oğlu Sultan Veled ve onu takip eden Mevlevi şeyhleri ile Mevleviliğin yayılmasına katkıda bulunan Mevlevi müntesipleri, özet bir şekilde sunulmuştur..

495 s. -- 1. Hamur-- Ciltli -- 16 x 24 cm


Mesnevi / Mevlana Celaleddin-i Rumi
Etiket Fiyatı: 40 TL

İki yıl önce Mesnevî çevirimiz yayınlandığında, kendi adımıza Mevlâna'yı ve geleneğimizi anlama çabalarımızın belki de başlarında bulunduğumuzu düşünerek, öncelikle de Mesnevî üzerindeki çalışmalarımızı sürdürme kararındaydık. bu şekilde şahsımızdan

ve imkânlarımızdan kaynaklanan eksikliklerimizin hiç olmazsa bir kısmını giderebilme fırsatı doğar ümidindeydik ancak geçen kısa zamanda ülkemizde Mevlânâ'ya ve Mesnevi'ye gösterilen ilgi, şaşırtıcı boyutlarda oldu. Mesnevi çevirimizi gözden geçirme fırsatı olmadan hemen on binlerce baskısının yapılması zarureti doğdu.

Geride kalan iki yıl içinde çevirimizde bazı düzeltmeler ve değişikler yapmayı gerekli gördük. Mesnevî içerdiği konular itibariyle her okumada kişiye yeni açılımlar sağlamaktadır. Onun

anlaşılması için asırlar boyu kaleme alınan yüzlerce, binlerce eser bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla anlama ve aktarma çabalarımızın sürmesi gerekmektedir. Yüce Allah'tan

niyazımız, izniyle ve keremiyle bu beceriyi, gücü ve imkânı bulmaktır. Eksiklerimiz ancak bu şekilde azalacak, daha güzel sonuçlar oluşacaktır. Okuyucuların ve ilgililerin hoşgörüsüne muhtacız.
-Adnan Karaismailoğlu - Ocak 2007

888 s. -- Şamua Kağıt -- Ciltli -- 14 x 20 cm
 • Açıklama
  • Maarif / Sultan Veled
   Etiket Fiyatı: 15 TL

   Maarif, Sultan Veled'in Farsça mensur ve tasavvufi bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allah'ın dirliğini, bütün kudretin O'nda olduğunu, O'nun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, manevi bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakiki dindarlığın da ancak bu olabileceğini belirtiyor.

   Diğer fasıllarda, tasavvufa, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ise özetle şunlardan ibarettir: Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için O'nun velilerini tanımak,

   bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Allah'ın herkesteki tecellisi başka başkadır. Mü'min kullarına olan tecellisi, onların kendi indindeki değerleri nispetindedir. Allah'ı bulmak için, kamil bir velinin sohbetine mazhar olmak gerekir.

   288 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 20 cm


   Fihi Ma Fih / Mevlana Celaleddin-i Rumi
   Etiket Fiyatı: 14 TL

   Fîhi Mâ Fîh, Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerinden biri tarafından yazılarak, sonradan bu notların bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir eserdir. Her fasılda ele alınan mevzu ve meseleler başka başkadır ve her fasıl muhtevası bakımından müstakil olmakla beraber Hazret-i Mevlâna'nın umumi olarak tasavvufi düşüncelerini, dini, felsefi, ahlaki akidelerini, dünya ve insanlık

   görüşünü, tabiatını, şiir telakkisini, devrinin birçok mühim olaylarını, muhitini ve nihayet geniş muhiti üzerindeki derin ve büyük tesiri anlatması bakımından tam bir bütünlük gösterir.

   Bu eserde hakim unsur tasavvuftur. Birçok fasıllarda doğrudan doğruya varlık birliği inanandan, mutlak varlık ve zuhurundan, akl ı kül ve nefs-i külden, kainat, eflak, anasır ve devirden, dünya ve ahiretten, insan, veli, nebi ve insan-ı kamilden, sülük ve derecelerinden, yakinden, aşk ve cezbeden bahsedilmiştir. Fîhi Mâ Fîh 'i okuyanlar Hazret-i Mevlâna'nın bütün bu hususlardaki

   düşünce ve görüşlerini ne büyük bir açıklık, sadelik ve aynı zamanda ne büyük bir kudretle anlatmağa muvaffak olduğunu göreceklerdir.

   279 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 21 cm


   Makalat / Şems-i Tebrizî
   Etiket Fiyatı: 20 TL

   Makâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile

   konuşurken aralarında geçen bahislerin, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlenmesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda bize Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikayesini kapsayan bir çok gizli hataları da gün ışığına çıkarmaktadır.

   Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinmeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikayeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlana'nın, Şems'e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen

   halin aksine olarak Şems-i Tebrizi'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat aşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter.

   511 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm   Rubailer / Mevlana Celaleddin-i Rumi
   Etiket Fiyatı: 16,5 TL

   Şunu da açıklamak isterim ki, Mevlânâ'nın bu Rubâîler Divanında öyle

   rubâîleri var ki eşsizdir, mânâsındaki güzellik, nüktesindeki incelik insanı hayran eder, kendinden geçirir. Bu sebeple, bu güzel rubâîlerin zevkine varabilmek için kitabı her ele alışta ancak bir rubâi okumak, onun üzerinde çok düşünmek, onu anlamaya çalışmak, onun zevkine varmak gerekir.

   Hoşunuza giden rubâîlerin numaralarını bir yere yazıp, tekrar tekrar okumak, o rubâiyi size çok sevdirecektir.

   342 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 17 x 24 cm


   Mevleviliğin Son Yüzyılı / Sezai Küçük
   Etiket Fiyatı: 23 TL

   Altı asırlık Mevlevilik tarihinden bir kesiti inceleyen ve "XIX. Asırda Mevlevilik ve Mevleviler" adı altında bir doktora çalışması olan elinizdeki kitap; bu bir asırlık zaman diliminde yer alan Mevlevileri, Mevlevi şeyhlerini, mevlevihaneleri ve bu tarikatı ilgilendiren sosyo-ekonomik, kültürel, siyaset ve sanat olaylarını kapsamaktadır.

   Bir giriş ve dört bölümden oluşan kitabımız Giriş kısmını, XIX. asra kadar Mevlevilik tarihine kısa bir bakış teşkil etmektedir. Burada, daha sonraki Mevlevilik tarihini bütün yönleriyle etkileyen ve tarikatin piri olarak kabul edilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, onun adına bu tarikati tesis eden oğlu Sultan Veled ve onu takip eden Mevlevi şeyhleri ile Mevleviliğin yayılmasına katkıda bulunan Mevlevi müntesipleri, özet bir şekilde sunulmuştur..

   495 s. -- 1. Hamur-- Ciltli -- 16 x 24 cm


   Mesnevi / Mevlana Celaleddin-i Rumi
   Etiket Fiyatı: 40 TL

   İki yıl önce Mesnevî çevirimiz yayınlandığında, kendi adımıza Mevlâna'yı ve geleneğimizi anlama çabalarımızın belki de başlarında bulunduğumuzu düşünerek, öncelikle de Mesnevî üzerindeki çalışmalarımızı sürdürme kararındaydık. bu şekilde şahsımızdan

   ve imkânlarımızdan kaynaklanan eksikliklerimizin hiç olmazsa bir kısmını giderebilme fırsatı doğar ümidindeydik ancak geçen kısa zamanda ülkemizde Mevlânâ'ya ve Mesnevi'ye gösterilen ilgi, şaşırtıcı boyutlarda oldu. Mesnevi çevirimizi gözden geçirme fırsatı olmadan hemen on binlerce baskısının yapılması zarureti doğdu.

   Geride kalan iki yıl içinde çevirimizde bazı düzeltmeler ve değişikler yapmayı gerekli gördük. Mesnevî içerdiği konular itibariyle her okumada kişiye yeni açılımlar sağlamaktadır. Onun

   anlaşılması için asırlar boyu kaleme alınan yüzlerce, binlerce eser bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla anlama ve aktarma çabalarımızın sürmesi gerekmektedir. Yüce Allah'tan

   niyazımız, izniyle ve keremiyle bu beceriyi, gücü ve imkânı bulmaktır. Eksiklerimiz ancak bu şekilde azalacak, daha güzel sonuçlar oluşacaktır. Okuyucuların ve ilgililerin hoşgörüsüne muhtacız.
   -Adnan Karaismailoğlu - Ocak 2007

   888 s. -- Şamua Kağıt -- Ciltli -- 14 x 20 cm
   Stok Kodu
   :
   -329248
   Boyut
   :
   16.0x24.0
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat