9786258260663
965198
Dünya Askeri Tarihi
Dünya Askeri Tarihi
200.00

Dünyada XIX. Yüzyılda modern tarih biliminin doğuşu ile birlikte gelişim kazanan askerî tarih çalışmaları, daha çok Batı merkezli bir perspektifle kaleme alınmıştır. Kendi içinde çok uzun bir tecrübeyi barındıran Türk askerî tarih ve kültürünün, Dünya literatüründe hakettiği yeri bulduğu söylenemez. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyete giden son bir buçuk asırlık sürede Batı dillerinden çeşitli çeviriler yapılmış olsa da Dünya askerî tarihine dair genel ve kapsayıcı bir Türkçe telif eser bugüne kadar yazılamamıştır.


Dünya askerî tarihine dair kapsamlı ilk Türkçe telif olan bu eserde, eski çağlardan günümüze silahlı çatışmaların dönüşümü farklı coğrafyalar özelinde de ele alınmaktadır. İnsanoğlunun kara ve denizde başlayan silahlı çatışma macerası, XX. Yüzyılda bunlara eklenen hava boyutu ile birlikte işlenerek günümüze kadar getirilmektedir. Asya'dan Avrupa'ya yüzlerce yıllık Türk askeri tarihi de Dünya askerî tarihi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Harp silah ve aletleri, askerî teşkilatlar, taktik ve stratejilerin tarihi seyri ile askerliğe dair pek çok kavram tek bir kitabın içerisinde okuyucuyla buluşturulmaktadır.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat