İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu 3 Osman Ergin Kitapla

İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu 3 Osman Ergin Kitapları Türkçe ve Yabancı Dil Basma Eserler
M. Orhan Durusoy

10,00 TL
Tükendi
-208382
547629
İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu 3 Osman Ergin Kitapları Türkçe ve Yabancı Dil Basma Eserler
İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu 3 Osman Ergin Kitapları Türkçe ve Yabancı Dil Basma Eserler
10.00
Birinci cildde etraflıca izah etmiş olduğumuz veçhile, Osman Ergin'in müessesemizin kurucusu ve yekün itibariyle kütüphanemize en çok kitap bağışlamış bir kimse olması ve bağış yaptığı sırada kitaplarının kataloğunun ayrı olarak neşredilmesini şart koşmuş bulunması hasebiyle Türkçe eserlere de onun kitapları ile başlanması uygun görülmüştür.

Her ne kadar bu kolleksiyonunun içinde yabancı dilde kitaplar varsa da yekün itibariyle az olan bu kitaplara ayrı bir envanter numarası vermenin pratikte arz edeceği zorluk göz önünde tutularak Türkçe eserler ile birleştirip kataloğa dahil edilmiştir.
(Önsöz'den)
Kapat