-208388
547633
Cadastre de la Ville de Constantinople
Cadastre de la Ville de Constantinople
200.00
1839 Yılında Tanzimat Fermanı ile ilan edilen ve idari sistemde yeni düzenlemelerle başladığı kabul edilen XIX. yüzyıl modernleşme sürecinin önemli kurumlarından biri olan VI. Daire Belediyesinin, ilk olarak kurulduğu 1857 senesi ile Belediyeler kanunun çıkışı olan ve bu kurumun ayrıcalıklı statüsünün sonu olarak kabul edilen 1876 yılına kadar geçen süreçte süreli olarak üzerinde çalıştığı konulardan biri bölgenin oldukça detaylı kadastral planının hazırlanmasıdır. Bu kurum yirmi seneye yakın bir süre içinde önce kendi bünyesinde oluşturduğu, daha sonra da merkezi bir kimlik kazanacak olan teknik bürosu ile Karaköy'den Taksim meydanına kadar olan bölgenin ilk detaylı kadastral çalışmasını gerçekleştirmiştir.
(Önsöz'den)
Kapat