9786257197342
942977
Dernekler Mevzuatı 2022
Dernekler Mevzuatı 2022
180.00

Ülkemizde sivil örgütlenmenin başlıca görünüm biçimi olan ve bugün sayılarıyüz yirmi iki bine ulaşan dernek tüzel kişiliklerinin tüm iş ve işlemlerinin etkin,verimli ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi ile sivil toplumalanında faaliyet gösteren kuruluşların nicel ve nitel kapasitelerinin artırılmasımaksadıyla kamu-STK iş birliği içerisinde birçok çalışma yürütülmekte, ilgilimevzuat hükümleri de bu doğrultuda güncellenmektedir.
Bu kapsamda sivil toplum alanında faaliyet gösteren STK ve kamu kurumutemsilcilerinin işlemlerini mevzuata uygun yürütmelerini ve DerneklerMevzuatına pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dernekleriilgilendiren güncel mevzuat bir araya getirilmiştir.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat