9786257197472
954453
Afet Yönetim Zinciri
Afet Yönetim Zinciri
150.00

Türkiye coğrafyasınınafetselliği ile beraberinde getirdiği sosyoekonomik sorunlarınkarmaşıklığı bir gerçekliktir. Türkiye, coğrafik ve topoğrafik yapısı, farklı iklim tiplerine sahip olması ve gittikçe kalabalıklaşan şehirlerindeki endüstriyel tesislerin kritik önemleri açısından çeşitli afet tiplerine ve tehlikelerine açık bir konumdadır. Türkiye'de meydana gelen doğa kaynaklı afet zararları açısından ilk sırada depremler yer almakta olup depremlerin ardından sel ve taşkın afetleri, heyelanlar, yangınlar ve çığ afetleri, etki ve yoğunluk bakımından önemli can ve mal kayıplarına sebep olacak bir potansiyel taşımaktadır.
“Afet Yönetim Zinciri” adını taşıyan bu çalışmada, yerel kalkınma, afete dirençlilik, afet risk azaltma, teknoloji kullanımı, afet eğitimleri, kritik altyapılar, müdahale ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri gibi afet yönetiminin tüm unsurları bütünleşik afet yönetim zinciri çatısı altında toplanmıştır. Çalışmada afetlere müdahale faaliyetlerinin TAMP kapsamında somut uygulama örneklerine de değinilerek sahada verilen mücadele ve kurumlararası iş birliğinin önemi üzerinde durulmuştur.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat