9786254326042
972334
Toplu İpotek
Toplu İpotek
187.00

Bir alacağın birden fazla taşınmaz üzerinde kurulan ipotekle teminat altına alınması, toplu ve paylı ipotek olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Paylı ipotekte rehin yükü taşınmazlar arasında bölünürken, toplu ipotekte rehin yükü bütün taşınmazlarda eşittir, bölünmez. Toplu ipoteğin bu özelliği, alacaklının menfaatine hizmet ederken taşınmazların malik veya maliklerinin aleyhinedir. Bu nedenle toplu ipotek, ancak kanunda belirtilen koşulların sağlanması halinde kurulabilir. Aynı alacağı teminat altına almak üzere toplu ipotek kurulabilmesi için taşınmazların ya aynı malike ya da borçtan müteselsilen sorumlu kişilere ait olması gerekir. Bu çalışmada toplu ipoteğin kuruluşu, toplu ipotek konusu taşınmazda ve borç ilişkisinin taraflarında meydana gelen değişikliklerin toplu ipoteğe etkisi ve toplu ipoteğin sona ermesi konuları incelenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)Kapat