9786254326448
975359
İpotek Sözleşmesi
İpotek Sözleşmesi
148.75

İpotek sözleşmesi, borçlunun alacaklı lehine ipotek kurma borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bu yönüyle borçlandırıcı bir işlem olan sözleşme, ipotek hakkı kurma borcu doğurması nedeniyle kendine özgü bazı nitelikler kazanır. İpotek hakkının içeriğinin bu sözleşmede kararlaştırılması, sözleşmedeki belirlemelerin rehin hukukuna hakim olan alacağa bağlılık ve belirlilik ilkelerine uygun olması zorunluluğunu doğurur. Bu zorunluluk, özellikle ipotek konusu taşınmazın ve ipotekle teminat altına alınan alacağın sözleşmede belirtilmesinde kendini gösterir. Bunun yanında, hangi noktaların sözleşmenin esaslı unsurlarını teşkil ettiği ve bunların resmi şekil şartının kapsamına dahil edilme biçimi öğretide tartışılan hususlardır. Bu çalışma ipotek sözleşmesinin kurulmasını, geçerliliğini, içerdiği kayıtları, bu sözleşmeye aykırılığı ve sözleşmenin sona ermesini diğer sözleşme ilişkilerinden ayrılan yönleriyle incelemeyi amaçlamaktadır.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat