9799756480365
440359
Diaspora'da Ermeni Kimliği
Diaspora'da Ermeni Kimliği Paris ve Halep Örneği
100.00

Avrupalılar, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bünyesinde yeralan Hıristiyanları, birer birer imparatorluktan kopardılar. Bunun tek istinası sayılabilecek Ermeniler de Avrupalıların kışkırtmaları sonucunda yüzlerce yıl yaşadıkları coğrafyadan uzaklaşarak, misyoner faaliyetleri ile inançlarını değiştirmeye çalışan, yabancısı oldukları Batı dünyasının topraklarında yaşamaya başladılar. Yüzlerce yılı bulan, kültürlerini ürettikleri topraklara olan hasretleri, terk etmeye neden olan olaylar zinciri, birinci diaspora neslinin gelecek nesillere miras bıraktığı yaşanan fiili durum, kimlik krizinin döl yatağı olacaktı. Neydi bu yaşanan durum? Geride bıraktıkları geçmişleri, hayırla yad ettikleri komşuluk hatıraları, birçokErmeni'nin anlam veremediği, ama yaşanan acı olaylar, dilini bilmedikleri kendilerine yabancı bir ülkede bulunma duygusu, diaspora kimliğinin sosyo-psikolojik alt yapısını oluşturuyordu. Tarihi olaylarda Ermenilerin bizatihi paylarının gözardı edildiği, bilinmediği veya yaşanan travmanın etkisiyle hiçe sayılan gerçek "neden buradayız?", şize bu birşey anlatmıyor mu? sorularının etrafında çevrelenen diasporada olma nedeni olarak gördükleri Türklerin her şeyi açıkladığı gerçekliği üzerine kurgulanan bir dünya Diaspora.

Kapat