9786058054004
928934
Mobbing
Mobbing
46.00

Kitap, yazarın ‘' Sivil Havacılık Alanında Faaliyet Gösteren Yer Hizmetleri İşletmelerinin Mobbing Düzeyinin Belirlenmesi: Türk Sivil Havacılık İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma'' adlı eserinin geliştirilmiş ve mobbing konularının daha akılda kalıcı hale gelmesine yardımcı olabilecek şekline ulaşmıştır. İnsanlar iş yaşamlarında çeşitli sebeplerle mobbinge maruz kalabilmekte fakat maruz kaldığı olayların altında yatan gerçek olgunun mobbing olduğunun farkına varamamaktadır. Bu kitaptaki uyarı işaretlerini izleyen ve 1. Bölümü okuduktan sonra kendisine mobbing yapıldığına kanaat getiren kişi, İkinci Bölümde ise Mobbingin sonucunda neler yapabileceği, hangi yollara, hangi sıralamayla başvurabileceğini anlayacak ve bu kitaptaki bilgiler doğrultusunda, örnekleri izleyerek harekete geçecektir. Kitabın İkinci Bölümünde ‘' Mobbing Defteri ‘' ve ‘'Mobbing Maili ‘' olarak isimlendirdiğim bölümler Türkiye'de bir ilk niteliğindedir. Herkesin iş yaşamında yaşayabileceği mobbing olgusundan nasıl kar elde ederek çıkılabileceğinin örneklerle anlatılmasının yanında özeti ve önerisi niteliğindedir. Son bölümde ise Mobbingin Hayatımızda sebep olduğu acı kanıtlar ve mobbingin neden olduğu en acı verici sonuç olan intihar olayları anlatılmaktadır.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat