Kadim Türk Budun Kimmerler Kutulu Set (4 Kitap Takım) Ahmet Haldun Ter

Kadim Türk Budun Kimmerler Kutulu Set (4 Kitap Takım)
Ahmet Haldun Terzioğlu

116,00 TL
Tükendi
9786057739742
873141
Kadim Türk Budun Kimmerler Kutulu Set (4 Kitap Takım)
Kadim Türk Budun Kimmerler Kutulu Set (4 Kitap Takım)
116.00

Kadim Türk Budun Kimmerler 1 - Kimmer Yurdu Kimmerya
Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural-Altay kökenli budunların batı kolunu oluşturan Türklerdir. M.Ö. 2300 yıllarından itibaren yaşadıklarını gösteren, varlıklarını kanıtlayan bilgiler ve kanıtlar bırakmışlardır geride.
Ulaştıkları uygarlık seviyesi ile Bronz Çağı'nın aşılmasına, Demir Çağı'nın başlamasına öncülük etmiş büyük bir Türk budundur Kimmerler. Kurdukları devletin başkenti Kırım'daydı ve Kırım adı onların anısına hâlâ yaşamaktadır! Kimmerya, Kimmerlerin yurt tuttuğu topraklardır.
Kimmerler, M.Ö. 800'lü yıllara kadar Kimmerya'da yaşamışlardır!
Karadeniz'in kuzey kıyılarından, İdil Irmağı'na kadar, doğuda Hazarların Denizi'nden ve batıda Tuna Nehri arasındaki geniş coğrafyanın adıdır Kimmerya!
Kimmerler sonraları Kafkaslar üzerinden Anadolu topraklarına girmişler ve uzun bir zaman egemenlik kurmuşlardır. Çok çok önce yaşandı bunlar. Budunların yazgıları, belli bir çizgi üzerinde süregeliyordu. Birbirlerinden etkileniyorlar, göçüyorlar, sürülüyorlar ve yeni yurtlar tutuyorlardı. Geride mutlaka bir şeyler bırakıyorlardı. Dikilmiş küçük ya da büyükçe bir taş, taşlara çizilmiş çizgiler, bedizler, imler ve tamgalar...
Bir de salarlar! Salarlar çok önemliydi Kimmerler için. Başka bir acuna açılan kapı olarak bilinirlerdi. Başka bir acundaki yaşamın başlangıcı...
Salarlarına Kurgan adı verilirdi. Kimmerler kurganlı budundur.

Kadim Türk Budun Kimmerler 2 - Bozkurt Ordusu
Kimmerler, Ulu bir Türk budun…
Tarihi kaynaklara geçen ilk Türk budunlardan…
Çok eski kayıtlar ve destanlar, onlardan söz ederler.
Kimmerya'dan, başkentleri Kırım'dan başlayan ve Ulu Türk Yurdu Anadolu'da süren kutlu ve ulu bir geçmiş onları anlatmaktadır.
Ulu Türk Budun Kimmerler, varlıkları ile acunu orunlandırdılar.
Bize, övünülecek bir destan bıraktılar.
Bu ulu destanı, bu ulu Türk budunu bilenler çok azdı.
Destancı, istedi ki bilinsinler. Bugün Anadolu'nun sahibi torunları, onların soyundan gelenler, Ulu Kimmer atalarının acunda bıraktıkları izleri izleyerek onlarla övünsünler.
Aynı “Türk Ata”dan buyruklanan, aynı kanı taşıyan Türk budunları bilmezsek, neyi bileceğiz ki?
Onlarla övünmezsek, neyle övüneceğiz ki!
Kimmerleri anlatan bu kitap, “Kimmer Yurdu Kimmerya” ile başlayan anlatının ikinci kitabıdır.
Destan sürecek!

Kadim Türk Budun Kimmerler 3 - Göç
Kimi budunların yazgısı kanla yazılır.
Kimi kişilerin de...
Silinmez, çıkmaz. O kutlu al renk, sürekli belli eder kendini.
Bir ulu im gibi…
Yazgısı kanla yazılan budunlar, bu kanın rengini bayrak ederler, kutla taşırlar.
Kanlarının döküldüğü yurt topraklarını da ölümüne severler.
Ancak, zaman zaman kan da yetmez yurdu tutmaya, direnme de, isteme de...
Göç gerekir!
Göç acıdır!
Göç hüzünlüdür!
Türk Kimmerlerin, ana yurtları Kimmerya'dan Anadolu'ya göçleri, geçmişin en acı ve hüzünlü göçlerinden biridir!
Destancı bu kutlu göçü anlattı ki unutulmasın!
Diledi ki: Anadolu'ya giren ve Anadolu'yu yurt tutan Türk Kimmerlerin Göç Destanı, Anadolu'yu Türk yapan ulu geçmişi imlesin!

Kadim Türk Budun Kimmerler 4 - Kimmerler Anadolu'da
Kimmerler, bir kutlu Türk budun!
Varlıkları, çok eskilere uzanan…
Birçok Türk buduna kök olan, bir Türk Kök Budun...
Bugün, bilinmemesi için büyük bir uğraş veriliyor.
Onlardan kalanlar, varlıklarının ve Türklüklerinin kanıtları, ya görmezden geliniyor ya da başka türlü yorumlanıyor.
Çünkü, eğer Kimmerlerin Türk oldukları kabul edilirse, Karadeniz'in karayanında, Hazarların denizinden, Tuna'ya dek bütün o toprakların Türk yurdu olduğu kabul edilecek.
Kırım'ın, kadim çağlardan beri bir Türk yeri olduğu kabul edilecek.
O topraklara ad verenlerin Türk oldukları kabul edilecek.
Kimmerlerin Anadolu topraklarını binlerce yıl önce Türk yaptıkları kabul edilecek.
Karayanda, kızılyanda, günbatısında, gündoğusunda, pek çok uygarlığın temelinde Türk olduğu kabul edilecek.
Bunu yapmıyorlar da ne oluyor?
Gerçekleri örtmek kolay mı?
Bir Destancı çıkar! Kimmer destanını yazar!
Bugün Anadolu'da yaşayan Türkler, aynı zamanda Kimmer'dir!
Saka oldukları gibi.
Göktürk oldukları gibi.
Oğuz oldukları gibi.
Türk olan kişi, Tanrı kutuyla var olan kişi, atalarını unutmaz ve asla inkar etmez.

Kapat