9786052068816
825593
Kalenderoğlu
Kalenderoğlu
Akıl Fikir Yayınları
14.00

Sultan Süleyman'ın ordusu Macaristan'da zaferden zafere yürüyordu. Türk ordusu Macaristan'ın payitahtı olan Budin Kalesi'nin kapılarına dayanmıştı. Şehir halkı kahraman Türkleri hürmet ve itaatle karşılıyor, Macaristan asilzadeleri, altın bir tepside şehrin anahtarlarını padişaha takdim ediyordu.Sevgili sadrazamı İbrahim Paşa ile beraber Tuna üzerine köprüler kurduruyor, Selam topları ve halkın yaşa sedaları semaları sarsarken Peşte caddelerinde Türklere has olan bir vakar ve ihtişamla dolaşıyordu.Macar krallığının bütün hazineleri elindeydi. Padişah, kazandığı büyük zaferden memnun ve mesuttu. Anadolu'da cereyan eden hadiseleri henüz bilmiyordu.

***

Oysa Anadolu'da Kadı Musliheddin ve kâtibi Mehmet'in başlattıkları zalimliklerle adeta halk haraca kesilmiş, zavallı fakir köylüleri soyup soğana çevrilmişti. Bu iki adamı ne köylüler ve ne de şehirliler asla sevmezlerdi. Bu iki adamı görenler, dağ başlarında zalim bir eşkıya görmüş gibi korku ve nefret hissederlerdi. Obaya geldiklerinde Sülün Koca ile bütün Türkmenlerin çehrelerinde derhal hoşnutsuzluk alametleri belirmiş, neşeleri birdenbire sönüvermişti.İsyanlar başladı ve galip gelen Hacı Bektaş evlatlarından Kalender Çelebi'nin etrafında Karaçayır'da artık mevcudu otuz bin kişiyi geçen bu insan kalabalığı arasında sekizer, onar bin kişilik kuvvetleriyle Çiçekli, Masatlı, Akçakoyunlu, Bozoklu Türkmen aşiretleri de bulunuyordu.Vaziyet artık isyan çerçevesinden çıkmıştı. Adeta yeni bir hükümet kurmaya doğru yürüyordu.

***

Bir yanda Kırşehir'in Karahöyük köyünden Kalender Çelebi'nin etrafında toplanan isyancılar diğer yanda Avrupa'da büyük zaferlere imza atan Kanuni Sultan Süleyman…

Ziya Şakir'in enfes uslûbuyla bir isyanın kahramanı Kalender Çelebi'nin hikâyesini ilgiyle okuyacaksınız.

Kapat