9786257073066
834456
Türk Medeniyeti Tarihi
Türk Medeniyeti Tarihi
Kamer Yayınları
27.00

Ziya Gökalp, Türk medeniyet tarihini üç devreye ayırır:
1) Eski devir: Türk kavminin zuhurundan itibaren Türklerin İslâm dinine girmesi zamanına kadar.
2) Orta devir; İslâm dinine girmesinden Batı medeniyetini kabul zamanına kadar.
3) Yeni devir: Garp medeniyetini kabulünden bugüne kadar.

Gökalp, elinizdeki kitapta eski Türk medeniyetinden yeni Türk medeniyetine uzanan çizgiyi ustalıkla ortaya koyarak bizi aydınlatır.

Kapat