2789786014729
585612
Themıs İdari Yargı
Themıs İdari Yargı
On İki Levha Yayınları
29.50

BİRİNCİ BÖLÜM: İdarenin Denetlenmesi

I. GENEL OLARAK
II. YARGI DIŞI DENETİM
III. YARGI DENETİMİ

İKİNCİ BÖLÜM: İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları

I. İDARİ YARGI DENETİMİNİN KAPSAMI
II. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdari Yargı Örgütü

I. GENEL İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ
II. ASKERİ İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İdari Yargı Görevlileri

I. GENEL İDARİ YARGI GÖREVLİLERİ
II. ASKERİ İDARİ YARGI PERSONELİ
III. YARGICIN YASAKLILIĞI (ÇEKİNMESİ) VE REDDİ

BEŞİNCİ BÖLÜM: İdari Yargının Görev Alanı

I. GÖREV KAVRAMI
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI SORUNU
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER
IV. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR
V. GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARI

ALTINCI BÖLÜM: İdari Davalar

I. GENEL OLARAK
II. İDARİ DAVA TÜRLERİ
III. İPTAL DAVALARI
IV. TAM YARGI DAVALARI

YEDİNCİ BÖLÜM: İdari Davaların Açılması ve Yürütülmesi

I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI
II. İDARİ YARGIDA İLK İNCELEME
III. TEBLİGAT VE CEVAP VERME
IV. DURUŞMA

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İdari Yargıda Görev ve Yetki

I. GÖREV
II. YETKİ
III. GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

DOKUZUNCU BÖLÜM: İdari Yargıda Süreler

I. GENEL OLARAK
II. DAVA SÜRELERİ
III. SÜRELERİN BAŞLAMASI
IV. SÜRELERİN HESAPLANMASI
V. SÜRELERİN DURMASI
VI. SÜRELERİN KESİLMESİ
VII. TAM YARGI DAVALARINDA SÜRE
VIII. SÜRELERE GENEL BAKIŞ

ONUNCU BÖLÜM: İdari Yargıda Özel Durumlar

I. İDARİ DAVALARDA İSPAT VE KANITLARIN TESPİTİ
II. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)
III. BAĞLANTILI DAVALAR
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İDARİ DAVALARDA YER ALMASI
V. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
VI. İDARİ YARGIDA HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANACAĞI DURUMLAR
VII. İDARİ YARGILAMADA YENİ BİR KURUM: İVEDİ YARGILAMA

ONBİRİNCİ BÖLÜM: İdari Yargıda Kanun Yolları (Kararlara Karşı Başvuru Yolları)

I. GENEL OLARAK
II. AMACI
III. TÜRLERİ
IV. KANUN YOLLARINA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR0
V. KANUN YOLLARI DIŞINDA DİĞER BAŞVURU YOLLARI0
VI. OLAĞAN KANUN YOLLARI
VII. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
VIII. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE KANUN YOLLARI
o ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR
o DANIŞTAY KANUNU
o BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
o İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
o ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU
(Tanıtım Bülteninden)

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat