Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması
Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması
Cadde Yayınları
37.04

Dört Kurucu Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu,Zeki Demirkubuz, Derviş Zaimoğlu, Zahit Atam Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması, siyasal iktidar-sinema ilişkisinin kurulması ve sinema tarihimizin dönemlendirilmesi ile başlıyor. Bir doğu ülkesi olarak batıyla yüzleşme çabalarımız ve estetik arayışlarımızla birlikte sosyo-ekonomik yapımızdan psikolojik alana kadar derin ve köklü bir kırılma olan 12 Eylül'ün yarattığı yıkımların nasıl bir dönüşüm geçirerek Yeni Sinemadayansıtıldığını analizin merkezine alıyor. Dört Kurucu Yönetmenin bütün filmlerinin yakın plan analizi yapılırken, 'yeni'nin tarihsel farklılıklarının izi sürülüyor.
Bu zeminde yeni sinemamızın kuramlaştırılmasıyla birlikte yeni sinemanın siyasal söylemi tabloyu tamamlıyor.

Kapat