Marina İşletmeciliği
Marina İşletmeciliği
Akademisyen Kitabevi
30.00

Deniz turizminde son yıllarda yat ve yatçılık faaliyetlerinin gelişimi yatlimanı olarak isimlendirilen marinaların gelişimini hızlandırmıştır. Marinalarbulundukları bölgeye sunmuş oldukları sosyal ve ekonomik katkılarısayesinde önemli turizm işletmeleri arasında gösterilmektedir. Turizmendüstrisinde yüksek gelir getirisine sahip olan marinalar kendine çektiğiyatlar, yatçılar ve ziyaretçilerin yapmış olduğu harcamalar sayesinde dövizgetirisi sağlarken; ülke ekonomisine ve bulundukları yörede istihdamakatkı sunarlar. Marinaların genel olarak üst gelir grubuna hitap eden birişletme olması, döviz girdisinin artmasına katkı sağlayarak dış ödemelerdengesi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu açıdan deniz turizmiçerçevesinde son yıllarda büyük önem arz eden marinalar, Türkiye'de üzerindedurulması, geliştirilmesi ve rekabetçi ortamda değişime ayak uydurmasıgereken önemli turizm işletmeleridir. Yazar bu kitap çalışmasını Türkiyeiçin son yıllarda önemi gittikçe artan marina işletmelerine ve marinaişletmeleri için önemli konulara değinmek ve turizm endüstrisindeki kişive kuruluşlara, öğrencilere bir kaynak teşkil etmesi amacıyla hazırlamıştır.

Kapat