Karizmatik Liderlik
Karizmatik Liderlik
Gazi Kitabevi
37.00

Birinci Bölüm Liderlik Ve Liderlik Özellikleri

Ikinci Bölüm Örgütsel Vatandaşlik Davranişi

Üçüncü Bölüm Iş Tatmini: Kavramsal Çerçeve

Dördüncü Bölüm Lider-Takipçi Etkileşimi

Beşinci Bölüm Karizmatik Liderliğin Iş Tatminine Etkisindeki Lider-Takipçi Etkileşimi Ile Örgütsel Vatandaşlik Davranişinin Araci Rolü Üzerine Araştirma

Kapat