Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım ve Politikasına Etkisi: Teoriler ve Lit

Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım ve Politikasına Etkisi: Teoriler ve Literatür
Yeşim Şendur, Hatice Doğukanlı

25,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım ve Politikasına Etkisi: Teoriler ve Literatür
Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım ve Politikasına Etkisi: Teoriler ve Literatür
Gazi Kitabevi
25.00

İçindekiler

Birinci Bölüm
Genel Olarak Kurumsal Yönetim
a. Kurumsal Yönetim Kavramı
b. Kurumsal Yönetim Modelleri
c. Kurumsal Yönetim İlkeleri
d. Kurumsal Yönetim Mekanizmaları
e. Yatırımcılar Ve Kurumsal Yönetim
f. Kurumsal Yönetimin Dünyadaki Gelişimi.
g. Kurumsal Yönetimin Türkiye'deki Gelişimi
İkinci Bölüm
Kar Dağıtım Politikası Kavramları
2.1. Kar ve Kar Dağıtım Politikası
2.2. Kar Payı Kuramları
2.3. Kar Payı Politikasını Belirleyen Faktörler
Üçüncü Bölüm
Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım Politikasına Etkisi: Teoriler Ve Literatür
3.1. Temsil Teorisi Ve Temsil Maliyetleri
3.2. Literatürde Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım Politikasına Etkisi
3.3. Türkiye'de Kurumsal Yönetimin Kar Dağıtım Politikasına Etkisi

Kapat