Patolojide Güncel Gelişmeler Yasemin Yuyucu Karabulut

Patolojide Güncel Gelişmeler
Yasemin Yuyucu Karabulut

125,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786052587140
851918
Patolojide Güncel Gelişmeler
Patolojide Güncel Gelişmeler
Akademisyen Kitabevi
125.00

1.Bölüm

Böbrek Tümörlerine Güncel Moleküler Yaklaşım
2016 DSÖ Sınıflandırması
Majör Alt Tipler
Berrak hücreli renal hücreli karsinom (BHRHK)
Papiller renal hücreli karsinom (PRHK)
Kromofob renal hücreli karsinom (KRHK)
Yeni Alt Tipler
Malign potansiyeli düşük multiloküler kistik renal neoplazma
MiT Ailesinden Translokasyon Görülen RHK (MiT Ailesinden TRHK)
Tübülokistik renal hücreli karsinom
Edinilmiş kistik hastalıkla İlişkili renal hücreli karsinom
(EKH ile ilişkili RHK)
Berrak Hücreli Papiller renal hücreli karsinom (BHPRHK)
Süksinat dehidrogenaz eksikliğine bağlı renal hücreli karsinom
(SDH Eksikliğine Bağlı RHK)
Kalıtsal leiomiyomatosis ve renal hücreli karsinom ile ilişkili RHK
(KLRHK ilişkili RHK)
2016 DSÖ Sınıflandırmasında Bulunan Provizyonel Antiteteler
Nöroblastom sonrasında ortaya çıkan onkositik renal hücreli karsinom
Tiroid benzeri foliküler renal hücreli karsinom
ALK Yeniden düzenlenmesiyle ilişkili renal hücreli karsinom
(Anjiyo) Leiomiyomatöz stroma ile ilişkili renal hücreli karsinom
Renal karsinogenezise son bakış

2.Bölüm

Derinin Mezenkimal Tümörleri
Psödomyojenik Hemanjioendotelyoma
Hemosiderotik Fibrolipomatöz Tümör
Fibroblastik Konnektif Doku Nevüsü
Epiteloid Hemanjiom
Epiteloid Hemanjioendotelyoma
Benign Fibröz Histiyositom (Dermatofibrom)
Epiteloid Fibröz Histiyositom
Dermatofibrosarkoma Protuberans
Kutanöz Myoepitelyal Tümör
Radyasyon İlişkili Vasküler Lezyonlar
Atipik İntradermal Düz Kas Tümörü
Kaynaklar

3.Bölüm
Endometrium Kanserlerinde Moleküler Bazlı Yeni Sınıflama
Grup 1-POLE Mutant Grup
Grup 2-Hipermutasyon Gösteren/Mikrosatellit İnstabil Grup
Grup 3-Spesifik Değişiklikler Göstermeyen/ Düşük Kopya Sayısı
Grup 4 Yüksek Kopya Sayısı /Seröz Benzeri

4.Bölüm
Pınar Ergen
Melanositik Lezyonlara Moleküler Bakış
Giriş
Melanomagenezde Başlıca Hücre Sinyal Yolakları
MAPK sinyal yolağı
TERT (Telomeraz revers transkriptaz) Promoter Mutasyonu
PI3/AKT/mTOR Yolağı ve PTEN
Hücre Döngü Düzenleyiciler
KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog )
Guanin Nükleotid Bağlayıcı Protein alfa subunit (GNAQ, GNA11)
mutasyonları
NF1 (Nörofibromatozis 1)
BRCA ile ilişkili protein 1 (BAP1)
Güneşe Maruz Kalan Derinde Meydana Gelen Melanomlar
Düşük KGH Melanomlar
Spitz Tümörler
Yüksek KGH melanomlar
Desmoplastik melanom (DM)
Güneşten Korunan Alanlarda Görülen ya da Etyolojide UV Radyasyonun
Olmadığı Melanositik Lezyonlar
Akral Melanom
Mukozal Melanom
Konjenital Nevüsten Kaynaklanan Melanomlar
Deride Epitel ile İlişkili Olmayan Melanositik Lezyonlar
Uveal Melanom


5.Bölüm

Patoloji ve Bilişim
1. Bilişim Çağı Öncesi Patoloji
2. Günümüzde Patoloji Rutinindeki Yaygın Sorunlar
a. Tanı uyuşmazlıkları
b. Konsültasyon
c. Blok ve camların dağıtımı ve arşivlenmesi
3. Dijital Patoloji
a. Radyolojinin dijitalleşme süreci
b. Patolojinin dijitalleşme süreci
i. Laboratuvar bilişim sistemler
ii. Otomatik laboratuvar cihazları
iii. Dijital mikroskopi
iv. Dijital arşivleme
c. Sosyal medya ve patoloji
d. Dijital patoloji önündeki engeller
i. Z seviyesinin değerlendirilmesi
ii. Dokunun bir kısmının taranmama ihtimali
iii. Görüntü formatının standart olmaması
iv. Görüntü dosyasının yüksek boyutlu olması
v. Dijital patoloji sistemlerinin pahalı olması
vi. Denetleyici kurum ve kuruluşlar tarafından kabulü
vii. Klasik – Dijital mikroskopi arasında tanı uyuşmazlığı
viii. Kültürel direnç
e. Tüm slayt tarama sistemlerinin doğrulanması
4. Patoloji ve yapay zekâ
a. Yapay zekâ ve tıp tarihçesi
b. Patolojide yapay zekâ teknikleri ve olanakları
i. Dijital patoloji slaydının normalleştirilmesi
ii. Segmentasyon
iii. Görüntü üzerinden arama yapabilme
iv. Yeni istatistiklere ulaşabilme
v. Yeni görüntüler üretebilme
vi. Patoloji raporlarını işleyebilme
vii. Patolojide yapay zekânın kısıtlılıkları

6.Bölüm

Itır Ebru Zemheri
Psöriazisin Patogenezi
Giriş
Patogenez
Psöriaziste Otoimmünite, Genetik Yatkınlık ve Epigenetik Değişiklikler
Psöriaziste Mikrobiyata

7.Bölüm

Prostat Karsinomu ve Prostat Karsinomunun Moleküler Mekanizmaları
Prostat Karsinomlarına Klinik Yaklaşım
Prostat Karsinomu Patolojisi
Prostat Karsinomunda Moleküler Değişiklikler
Prostat Kanserinde Sık Görülen Moleküler Genetik Belirteçler
ve Değişiklikler
TMPRSS2 ve ETS ailesi gen füzyonları
PI3K/AKT/mTOR YOLAĞI
PI3K/PTEN/AKT
Notch Yolağı
Somatik Epigenetik Değişiklikler
NKX3.1
p27
RB 88
AR
PSCA
MYC
RAS
BCL-2
STAMP-2

8.Bölüm

Cevriye Cansız Ersöz
Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflamasında Yenilikler
Giriş
Genetik ve Moleküler Bilgiler
Sınıflandırma
“Entegre” Tanı ve Terminoloji
Diffüz Gliomlar
i) Diffüz astrositom ve anaplastik astrositom
iv) Pediatrik diffüz gliomlar
Ependimal Tümörler
Nöronal ve Mikst Nöronal-Glial Tümörler
Medulloblastomlar
Diğer Embriyonel Tümörler
Sinir Kılıfı Tümörleri
Menengiomlar
Soliter fibröz tümör/ hemanjioperisitom
Lenfomalar ve histiositik tümörler

9.Bölüm

Meltem Öznur
Sentinal Lenf Nodu Değerlendirmesinde Yenilikler
Aksillanın Patolojik Evrelemesi
Sentinel Lenf Nodunun Cerrahi Prosedürü
Sentinal Lenf Nodunun İntraoperatif Değerlendirilmesi
Sentinel Lenf Nodunun Histopatolojik Değerlendirilmesi
Neoadjuvan Kemoterapi Almış Olgularda Sentinal
Lenf Nodu Değerlendirilmesi
Sentinal Lenf Nodu Pozitif Hastalarda Aksiller Disseksiyon

 • Açıklama
  • 1.Bölüm

   Böbrek Tümörlerine Güncel Moleküler Yaklaşım
   2016 DSÖ Sınıflandırması
   Majör Alt Tipler
   Berrak hücreli renal hücreli karsinom (BHRHK)
   Papiller renal hücreli karsinom (PRHK)
   Kromofob renal hücreli karsinom (KRHK)
   Yeni Alt Tipler
   Malign potansiyeli düşük multiloküler kistik renal neoplazma
   MiT Ailesinden Translokasyon Görülen RHK (MiT Ailesinden TRHK)
   Tübülokistik renal hücreli karsinom
   Edinilmiş kistik hastalıkla İlişkili renal hücreli karsinom
   (EKH ile ilişkili RHK)
   Berrak Hücreli Papiller renal hücreli karsinom (BHPRHK)
   Süksinat dehidrogenaz eksikliğine bağlı renal hücreli karsinom
   (SDH Eksikliğine Bağlı RHK)
   Kalıtsal leiomiyomatosis ve renal hücreli karsinom ile ilişkili RHK
   (KLRHK ilişkili RHK)
   2016 DSÖ Sınıflandırmasında Bulunan Provizyonel Antiteteler
   Nöroblastom sonrasında ortaya çıkan onkositik renal hücreli karsinom
   Tiroid benzeri foliküler renal hücreli karsinom
   ALK Yeniden düzenlenmesiyle ilişkili renal hücreli karsinom
   (Anjiyo) Leiomiyomatöz stroma ile ilişkili renal hücreli karsinom
   Renal karsinogenezise son bakış

   2.Bölüm

   Derinin Mezenkimal Tümörleri
   Psödomyojenik Hemanjioendotelyoma
   Hemosiderotik Fibrolipomatöz Tümör
   Fibroblastik Konnektif Doku Nevüsü
   Epiteloid Hemanjiom
   Epiteloid Hemanjioendotelyoma
   Benign Fibröz Histiyositom (Dermatofibrom)
   Epiteloid Fibröz Histiyositom
   Dermatofibrosarkoma Protuberans
   Kutanöz Myoepitelyal Tümör
   Radyasyon İlişkili Vasküler Lezyonlar
   Atipik İntradermal Düz Kas Tümörü
   Kaynaklar

   3.Bölüm
   Endometrium Kanserlerinde Moleküler Bazlı Yeni Sınıflama
   Grup 1-POLE Mutant Grup
   Grup 2-Hipermutasyon Gösteren/Mikrosatellit İnstabil Grup
   Grup 3-Spesifik Değişiklikler Göstermeyen/ Düşük Kopya Sayısı
   Grup 4 Yüksek Kopya Sayısı /Seröz Benzeri

   4.Bölüm
   Pınar Ergen
   Melanositik Lezyonlara Moleküler Bakış
   Giriş
   Melanomagenezde Başlıca Hücre Sinyal Yolakları
   MAPK sinyal yolağı
   TERT (Telomeraz revers transkriptaz) Promoter Mutasyonu
   PI3/AKT/mTOR Yolağı ve PTEN
   Hücre Döngü Düzenleyiciler
   KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog )
   Guanin Nükleotid Bağlayıcı Protein alfa subunit (GNAQ, GNA11)
   mutasyonları
   NF1 (Nörofibromatozis 1)
   BRCA ile ilişkili protein 1 (BAP1)
   Güneşe Maruz Kalan Derinde Meydana Gelen Melanomlar
   Düşük KGH Melanomlar
   Spitz Tümörler
   Yüksek KGH melanomlar
   Desmoplastik melanom (DM)
   Güneşten Korunan Alanlarda Görülen ya da Etyolojide UV Radyasyonun
   Olmadığı Melanositik Lezyonlar
   Akral Melanom
   Mukozal Melanom
   Konjenital Nevüsten Kaynaklanan Melanomlar
   Deride Epitel ile İlişkili Olmayan Melanositik Lezyonlar
   Uveal Melanom


   5.Bölüm

   Patoloji ve Bilişim
   1. Bilişim Çağı Öncesi Patoloji
   2. Günümüzde Patoloji Rutinindeki Yaygın Sorunlar
   a. Tanı uyuşmazlıkları
   b. Konsültasyon
   c. Blok ve camların dağıtımı ve arşivlenmesi
   3. Dijital Patoloji
   a. Radyolojinin dijitalleşme süreci
   b. Patolojinin dijitalleşme süreci
   i. Laboratuvar bilişim sistemler
   ii. Otomatik laboratuvar cihazları
   iii. Dijital mikroskopi
   iv. Dijital arşivleme
   c. Sosyal medya ve patoloji
   d. Dijital patoloji önündeki engeller
   i. Z seviyesinin değerlendirilmesi
   ii. Dokunun bir kısmının taranmama ihtimali
   iii. Görüntü formatının standart olmaması
   iv. Görüntü dosyasının yüksek boyutlu olması
   v. Dijital patoloji sistemlerinin pahalı olması
   vi. Denetleyici kurum ve kuruluşlar tarafından kabulü
   vii. Klasik – Dijital mikroskopi arasında tanı uyuşmazlığı
   viii. Kültürel direnç
   e. Tüm slayt tarama sistemlerinin doğrulanması
   4. Patoloji ve yapay zekâ
   a. Yapay zekâ ve tıp tarihçesi
   b. Patolojide yapay zekâ teknikleri ve olanakları
   i. Dijital patoloji slaydının normalleştirilmesi
   ii. Segmentasyon
   iii. Görüntü üzerinden arama yapabilme
   iv. Yeni istatistiklere ulaşabilme
   v. Yeni görüntüler üretebilme
   vi. Patoloji raporlarını işleyebilme
   vii. Patolojide yapay zekânın kısıtlılıkları

   6.Bölüm

   Itır Ebru Zemheri
   Psöriazisin Patogenezi
   Giriş
   Patogenez
   Psöriaziste Otoimmünite, Genetik Yatkınlık ve Epigenetik Değişiklikler
   Psöriaziste Mikrobiyata

   7.Bölüm

   Prostat Karsinomu ve Prostat Karsinomunun Moleküler Mekanizmaları
   Prostat Karsinomlarına Klinik Yaklaşım
   Prostat Karsinomu Patolojisi
   Prostat Karsinomunda Moleküler Değişiklikler
   Prostat Kanserinde Sık Görülen Moleküler Genetik Belirteçler
   ve Değişiklikler
   TMPRSS2 ve ETS ailesi gen füzyonları
   PI3K/AKT/mTOR YOLAĞI
   PI3K/PTEN/AKT
   Notch Yolağı
   Somatik Epigenetik Değişiklikler
   NKX3.1
   p27
   RB 88
   AR
   PSCA
   MYC
   RAS
   BCL-2
   STAMP-2

   8.Bölüm

   Cevriye Cansız Ersöz
   Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflamasında Yenilikler
   Giriş
   Genetik ve Moleküler Bilgiler
   Sınıflandırma
   “Entegre” Tanı ve Terminoloji
   Diffüz Gliomlar
   i) Diffüz astrositom ve anaplastik astrositom
   iv) Pediatrik diffüz gliomlar
   Ependimal Tümörler
   Nöronal ve Mikst Nöronal-Glial Tümörler
   Medulloblastomlar
   Diğer Embriyonel Tümörler
   Sinir Kılıfı Tümörleri
   Menengiomlar
   Soliter fibröz tümör/ hemanjioperisitom
   Lenfomalar ve histiositik tümörler

   9.Bölüm

   Meltem Öznur
   Sentinal Lenf Nodu Değerlendirmesinde Yenilikler
   Aksillanın Patolojik Evrelemesi
   Sentinel Lenf Nodunun Cerrahi Prosedürü
   Sentinal Lenf Nodunun İntraoperatif Değerlendirilmesi
   Sentinel Lenf Nodunun Histopatolojik Değerlendirilmesi
   Neoadjuvan Kemoterapi Almış Olgularda Sentinal
   Lenf Nodu Değerlendirilmesi
   Sentinal Lenf Nodu Pozitif Hastalarda Aksiller Disseksiyon

   Stok Kodu
   :
   9786052587140
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   139
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2020-11
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   125,00   
   125,00   
   2
   62,50   
   125,00   
   3
   41,67   
   125,00   
   4
   33,96   
   135,83   
   5
   27,60   
   138,00   
   6
   23,41   
   140,46   
   7
   20,45   
   143,15   
   8
   18,28   
   146,20   
   9
   16,46   
   148,11   
   10
   15,19   
   151,94   
   11
   13,98   
   153,74   
   12
   12,97   
   155,63   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat