Almanca - Türkçe Sözlük 2 Cilt Takım (Ciltli)
Almanca - Türkçe Sözlük 2 Cilt Takım (Ciltli)
Türk Dil Kurumu Yayınları
10.00

Prof. Dr. Yaşar Önen ve Cemil Ziya Şanbey tarafından hazırlanan Almanca-Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Vural Ülkü tarafından baskıya hazır hâle getirilmiş ve 1993 yılında basılmıştır. Sözlükte, yüksek dil (Hochsprache) denilen Alman standart dili ile her düzeydeki eğitim ve öğretimde kullanılan
yazı dili esas alınmıştır. Bilim, sanat ve çeşitli meslek alanlarından genel dile girmiş çok kullanılan kelimelerle bazı terimlere de yer verilmiştir. Kitapta, Almanca kelimelerin anlamları ve bu anlamları kapsayan örnek cümleler daha sonra da bu anlamlarla ilgili olarak kullanılan yaygın deyimlerin
Türkçe karşılıkları verilmiş, tam karşılığı bulunmayanlar için de açıklama yapılmıştır. Bölge ağızlarından alınma kelimelere çok önemli olmadıkça yer verilmemiştir. Sözlüğün başına, ülke adları ile bazı şehir adlarının Almanca karşılıklarını ve Türkçelerini gösteren bir liste eklenmiştir.

Kapat