9786058052512
825347
Selçuklular
Selçuklular
Mostar Yayınları
26.00

Türkler'in İslâm'a geçmesiyle ve Selçuklular'ın Anadolu'ya yönelmesiyle başlayan süreçte yaşananlar, Bizans ve Avrupa'nın Türk ilerleyişine olan tepkisi gibi konuları bir bütünlük içerisinde okuyucuya sunuyor. Selçukluların devlet yapısı, toplum hayatı, eğitim, kültür ve gelişimlerinde etkili olan âlimlerin eserleri ve hayatlarından da bahsedildiği eserde, ilmiyle âmil âlimlerle birlikte hareket eden devlet adamları sayesinde Anadolu'da Selçuklu mülkünün nasıl hüküm sürdüğü anlatılıyor.Birincil kaynaklara müracaat edilip doğrudan bilgi aktarımı sağlanarak geçmişte yazılan tarih kitaplarına ek olarak ortaya koyulan yeni araştırmalardan da istifade edilen eserde, yeni bilgiler de okurlara sunulmaya azami gayret gösterilmiş.

Kapat