00000IDE57841-57841
387610
Erginlik Yaşı
Erginlik Yaşı
6.40
Leiris'in otobiyografik nitelikli Erginlik Yaşıi Rousseau'nun İtiraflar'ın ardından, Fransız yazınındaki en içten itiraf örneği olarak nitelendirilebilir. Leiris, yazında itirafı, kinik bir katılığa düşmeden gerçekleştirilmesi gereken ödünsüz bir katharsis (arınma) gibi görür; onu, kökenleri ortaçağ İspanyası'nın ötesinde, kutsal tören niteliğiyle Girit'e ve Mithra'ya değin uzanan corrida(boğa güreşi) ile karşılaştırır.

Ölümün, simgesel bir değer taşımanın da ötesine geçip cinsel bir tutkuya dönüştüğü, ölümsüzlükle arasındaki sınırın bir pamuk ipliğine bağlı kaldığı corrida arenasında, gerçek bir tragedyayı örneklendiren torero gibi, yazar için de yazma ediminin, hem kendisi hem başkaları hem de yazın adına bir eyleme dönüşmesi, ancak "boğanın boynuzlarının gölgesinde" gerçekleşebilir. Corrida imgesi, yazının yaşama katıldığı önemli bir kesişim noktasıdır Leiris'e göre.

Erginlik Yaşı'nda, cinsel ve toplumsal yaşamına damgasına vuran önemli kişileri, geçirdiği ruhsal bunalımın tedavisi sırasında yakından tanıdığı psikanaliz yöntemi aracılığıyla gerçekleştirdği düş çözümlemeleri ışığında ve erotizmin egemen olduğu bir bakış açısından mitolojik kişilerle karşılaştırırken, Leiris örtük bir biçimde okuru, insan yazgısını değiştirmezliğini sorgulamaya itmektedir.
(Önsöz'den)
Kapat