Türkler Müslümanlar ve Ötekiler
Türkler Müslümanlar ve Ötekiler
İlk Biz Yayınevi
9.00
Kadınları baskı altında tutan, güzel sanatlara ilgisiz davranan Türkleri sevmem fakat iftiradan o kadar iğrenirim ki; onlara dahi çamur sıçratılmasına katlanamam.

Göçebe halinde başıboş yaşama zevkini tabiattan almışa benzeyen o budunlar, şehirlere krallar tarafından yapılmış esir kampları gözü ile bakarlardı. Devamlı akınları, basit geçinmeleri, arabada, çadır altında, toprak üstünde, pek az rahat yüzü görmeleri dolayısıyla, bunlardan, yorgunluğa alışık gürbüz nesiller yetişmiştir. Çok fazla üreyen bu insan yığınları, alabildiğine dünyanın her tarafına yayılmış, kah Hindistan ve Çin'e, kah İran ve Ermenistan' a doğru akmışlardır.

Bugün o steplerde yaşayan ilkel insanlar, sadece atalarının vaktiyle dünyaya hakim olduklarını bilirler.
- Voltaire -
(Arka Kapak)
Kapat