Materyalizm ve Ampiryokritisizm Gerici bir Felsefe Üzerine Eleştirel N

Materyalizm ve Ampiryokritisizm Gerici bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar
Vladimir İlyiç Lenin

20,00 TL
Tükendi
Materyalizm ve Ampiryokritisizm Gerici bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar
Materyalizm ve Ampiryokritisizm Gerici bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar
Sol Yayınları
20.00

İÇİNDEKİLER

7 Önsözler

7 Birinci Baskıya Önsöz, Yazar

9 İkinci Baskıya Önsöz, N. Lenin

11 GİRİŞ YERİNE. — Bazı "Marksistler" 1908'de, ve Bazı idealistler 1710'da Materyalizmi Nasıl Çürütüyorlardı?

32 BİRİNCİ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi

32 1. Duyumlarve Duyum Karmaşaları

47 2. "Dünya Öğelerinin Bulunması"

63 3. İlke Düzenlemesi ve "Safça Gerçekçilik"

72 4. Doğa İnsandan Önce Var mıydı?

85 5. İnsan Beyni ile mi Düşünür?

94 6. Mach ve Avenarius'un Tekbenciliği

99 İKİNCİ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi

99 1. "Kendinde-Şey" ya da V. Çernov, Friedrich Engels'I Çürütüyor

109 2. "Aşış" ("Transcensus") ya da V. Bazarov Engels'i "Düzeltiyor"

122 3. "Kendinde-Şey" Konusunda L.Feuerbach ve J. Dietzgen

127 4. Nesnel Gerçek Var mıdır?

138 5. Mutlak ve Göreli Gerçek ya da A. Bogdanov'un Bulduğu Engels Seçmeciliği

145 6. Bilgi Teorisinde Pratiğin Ölçütü

153 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi

153 1. Madde Nedir? Deney Nedir?

161 2. Plehanov'un "Deney" Kavramına İlişkin Yanılgısı

164 3.Doğada Nedensellik ve Zorunluluk

182 4. Düşünce Tasarrufu İlkesi ve "Dünyanın Birliği" Sorunu

189 5. Uzayve Zaman

203 6. Özgürlük ve Zorunluluk

211 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. — Felsefi idealistler, Ampiryokritisizmin Silah Arkadaşları ve Ardılları

211 1. Kantçılığın Soldan ve Sağdan Eleştirisi

224 2. "Ampiryosembolcü" Yuşkeviç, "Ampiryokritikçi" Çernov'la Nasıl Alay Etti?

228 3. Mach ve Avenarius'un Silah Arkadaşları

238 4. Ampiryokritisizm Hangi Doğrultuda Gelişiyor?

249 5. A. Bogdanov'un "Ampiryomonizm"i

256 6. "Simgeler Teorisi" (ya da Hiyeroglifler Teorisi) ve Helmholtz'un Eleştirisi

263 7. Dühring'in İki Tür Eleştirisi

269 8. J. Dietzgen Nasıl Gerici Filozofların Gözüne Girebildi?

277 1. Modern Fiziğin Bunalımı

286 2. "Madde Kayboldu"

295 3. Maddesiz Hareket Kavranabilir mi?

304 4. Modern Fizikte İki Akım ve İngilizTinselciliği

314 5. Modern Fizikte İki Akım ve Alman İdealizmi

324 6. Moden Fizikte İki Akım ve Fransız İnancılığı

333 7.Bir Rus "İdealist Fizikçisi"

337 8. "Fiziksel" İdealizmin Özü ve Önemi

350 ALTINCI BÖLÜM. — Ampiryokritisizm ve Tarihi Materyalizm

351 1. Alman Ampiryokritikçilerinin Toplumsal Bilimler Alanındaki Gezintileri

360 2. Bogdanov, Marx'ı Nasıl Düzeltiyor ve "Geliştiriyor"

370 3. Suvorov'un "Toplumsal Felsefesinin Temelleri"

375 4. Felsefede Taraflar ve Beyinsiz Filozoflar

387 5. Ernst Haeckel ve Ernst Mach

400 Sonuç

403 DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN I. KESİMİNE EK. — N. G. Çernişevski Kantçılığın Eleştirisine Hangi Açıdan Yaklaşıyor?

EKLER

409 Konferansçıya On Soru

412 DiyalektikSorunu Üzerine

419 Adlar Dizini

503 Açıklayıcı notlar

Kapat