Aeneis
Aeneis
Jaguar Kitap
40.00

Dünya edebiyatının en büyük eserlerinden olan Aeneisişte bu ünlü cümleyle başlıyor: “Savaşların ve bir yiğidin şarkısını söylüyorum.”

Roma bir yandan silahlarla, savaşlarla büyüyüp genişlerkendiğer yandan ruhsal temellerini ve ufkunu oluşturanbüyük bir şaire de sahipti. Ve bu şair, Aeneis ile Roma'ya bir kök, Latinceye bir dil panteonu, gelecek kuşaklara ölümsüz bir öykü bıraktı.

Aeneis, ondan etkilenen büyük ustalar ve onun kaynaklık ettiği hikayeler sayesinde zaman geçtikçe Batı edebiyatının temel metinleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı ve T. S. Eliot'ın deyimiyle “tüm Avrupa'nın klasiği” oldu.

Bu büyük eseri Türkan Uzel'in Latince aslından çevirisi ile sunuyoruz.

“Yoksa Vergilius musun sen, konuşuncaağzından ırmaklar çağlayan?

Ey beni yazdıklarının peşinde koşturanemeğimi, sevgimi coşturan,bütün ozanların onuru, önderi.”

- Dante

“Vergilius. Yeryüzünün tüm şairleri arasında onunkikadar sevgiyle kulak verilen başka bir şair yoktur.”

- Borges

Kapat