9786055100384
603725
Büyük Boşluk
Büyük Boşluk
Umuttepe Yayınları
58.00

İktisadi açıdan Büyük Boşluk; uzayı, yıldızları, astronomiyi ya da doğal bilimleri ilgilendiren bir tabir değildir. O, 8-13. yüzyıllar arasındaki Orta Çağ Avrupa'sının karanlık dönemini ifade etmek için J.A. Schumpeter'ce, döneminden yüzlerce yıl sonra ortaya atılmış bir kavramdır.

Batıdaki büyük boşluğun hemen öncesinde, Doğuda 7. yüzyılda İslam dini doğdu ve dönemin sonu olan 13. yüzyıla kadar yükselerek altın çağ ya da İslam Rönesansı adı altında birçok yenilik ve gelişme ortaya çıkardı. Bu dönemde İslam dünyasında yaşayan mühendisler, bilginler, tüccarlar; sanat, tarım, iktisat, sanayi, hukuk, edebiyat, gemicilik, felsefe başta olmak üzere bilimde ve diğer alanlarda benzersiz bir kültür oluşturdular. Böylece her kıtada toplumları doğruca ve dolaylı olarak etkileyen özgün bir İslam uygarlığı ortaya çıktı.

Büyük Boşluk, bu uygarlığın 7-13. yüzyıllar arasındaki oluşumunun ve gelişiminin hikâyesidir.

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

  • İslam'ın Doğuşu ve İlk Yönetimler
  • İslam'ın Kuzey Afrika ve Avrupa'da Yayılışı
  • İslam'ın Orta Asya'da Yayılışı
  • İslam'ın Anadolu'da Yayılışı
  • İslam ve İktisat
Kapat