Güncel Muhasebe Çalışmaları ( AYBAK 2020 Mart ) Turgut Çürük

Güncel Muhasebe Çalışmaları ( AYBAK 2020 Mart )
Turgut Çürük

50,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Güncel Muhasebe Çalışmaları ( AYBAK 2020 Mart )
Güncel Muhasebe Çalışmaları ( AYBAK 2020 Mart )
Akademisyen Kitabevi
50.00

İçindekiler:

Bölüm 1 Hile Denetimi ve Finansal Bilgi Manipülasyonu Üzerine Yayınlanan Ulusal Çalışmaların Bibliyometrik Analiz Tekniği İle İncelenmesi
Bölüm 2 Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi
Bölüm 3 TFRS 16 Kiralama Standardı Kapsamında İşletmelerde Kiralama İşlemlerinin Kiracı İşletme Açısından Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
Bölüm 4 Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşmenin (E-Dönüşümün) Muhasebecilerin Stres ve İş Tatminine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması
Bölüm 5 Adli Muhasebeye Genel Bir Bakış
Bölüm 6 COSO ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Rehberleri Üzerine Bir Değerlendirme

Kapat