9789759369262
561652
Fantazya Çok Para Yok
Fantazya Çok Para Yok
Osmanlı Bank.Arş.ve Araş.Merkz
25.00
Osmanlı Bankası Müzesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve 14 Ekim 2003-15 Şubat 2004 tarihleri arasında açık kalacak "Fantazya Çok Para Yok" adlı karikatür sergisinin kataloğu niteliğini taşıyan kitap, "Birinci Meşrutiyet öncesinden, Osmanlı'nın borçlarının son taksitinin ödendiği 1954 yılına kadar uzanan yaklaşık seksen yıllık bir dönemi kapsıyor. 1874'te Galata bankerlerinin yaşadığı krizden, Avusturya mallarının boykotuna...

Maliye Nazırı Cavit Bey'in borç bulabilmek için Avrupa kapılarını aşındırmasından, Birinci Dünya Savaşı sırasında "iç borçlanma" kavramının ve "yeni zenginlerin" ortaya çıkmasına... Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki "Denk Bütçe" uygulamalarından, 1929 krizine... Milli bir burjuvazi yaratma serüveninden, Varlık Vergisine... 1946 devalüasyonundan, "bütçe açığı" kavramının tekrar sahneye çıkmasına... Birçok ekonomik olaya tanıklık eden karikatürler, mizahın en zor şartlar içinde bile var olabildiğini gösteriyor".
(Tanıtım Bülteninden)
Kapat