Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı
Türel Özer Öksüzoğlu, Rukiye Kilili, Mehmet Necati Cizrelioğulları

35,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
9786052812419
860855
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı
Hiperlink Yayınları
35.00

Şiddet, insanlığın var olduğu günden bugüne en büyük toplumsal sorunlardan biri olmaya devam eden bir olgudur. Çalışma yaşamında kişi ya da kişiler arasında yaşanan, rahatsız edici, ahlak dışı ve psikolojik taciz olarak bilinen mobbing kavramı; işyerlerinde hep var olan ancak görmezlikten gelinen, çalışanların maruz kaldığı olumsuz ve kötü davranışlardır. Yapılan birçok araştırma bulgusu, kamu kurumlarında mobbingin oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Sendikaların ise mobbingin önlenmesi konusunda önemli rolleri olduğu saptanmıştır. Kamuda yetkili sendikalar üzerinde yapılan nitel çalışmamızda; mobbing kavramının ne kadar bilindiği, farkındalık düzeyinin ne olduğu ve sendikaların mobbing ile mücadele konusunda ne kadar etkin oldukları araştırılmış; Ayrıca kamu sektöründe yapılan nicel araştırmada ise; kamu çalışanlarının ve yöneticilerin mobbing kavramı konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadığı, mobbingin yaşanıp yaşanmadığı ve görülme sıklığının ne düzeyde olduğu keşfedilmeye çalışılmıştır. KKTC'de mobbing literatürüne katkı sağlama ve ileride yapılacak çalışmalara temel oluşturabilme, nitel ve nicel yöntemleri ilk kez birlikte kullanması sebebi ile ayrı bir öneme sahip olan bu araştırma; sendikaların, kamu çalışanlarının ve yöneticilerin mobbing olgusu ile ilgili tüm farkındalıklarını ortaya koyan tespit niteliğinde bir kitaptır.

Kapat