Katılım Bankacılığı Sektörünün Gelişimi ve İşleyişi: Ülkeler Bazında F

Katılım Bankacılığı Sektörünün Gelişimi ve İşleyişi: Ülkeler Bazında Finansal Analizler
Tunahan Avcı

25,00 TL
Tükendi
Katılım Bankacılığı Sektörünün Gelişimi ve İşleyişi: Ülkeler Bazında Finansal Analizler
Katılım Bankacılığı Sektörünün Gelişimi ve İşleyişi: Ülkeler Bazında Finansal Analizler
Gazi Kitabevi
25.00

Birinci Bölüm

Katılım Bankacılığının Gelişimi
1.1 Katılım Bankacılığına İhtiyaç
Duyulmasının Sebepleri

1.2. Araştırma Kapsamındaki Ülkelerde Katılım
Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Yasal
Yapıları, Sermaye Yapıları Ve Aktif Yapıları
1.3. İslami Finansın Gelişmesinde Rol Oynayan
Kuruluşlar

İkinci Bölüm
Katılım Bankacılığı Sisteminin İşleyişi
2.1. Katılım Bankalarının Yapısı Ve Özellikler
2.2. Katılım Bankalarının Fon Toplama
Yöntemleri
2.3. Katılım Bankalarının Fon Kullandırma
Yöntemleri
2.4. Katılım Bankalarının Kârlarının
Dağıtımında Kullanılan Hesaplar
2.5. Dünya Üzerinde Uygulanan Katılım
Bankacılığına Benzer Yöntemler

2.6. Katılım Bankacılığında Fon Kaynaklarının
Ve Fon Kullanımlarının Karşılaştırılması

Üçüncü Bölüm
3. Literatür Taraması
3.1. Yurt Dışında Katılım Bankalarının
Performans Karşılaştırması İle İlgili
Yapılan Çalışmalar
3.2. Türkiye'de Katılım Bankalarının
Performans Karşılaştırması İle İlgili
Yapılan Çalışmalar

4. İslam Ülkelerinde Faaliyet Gösteren
Katılım Bankalarının Performans
Karşılaştırması Ve Performansları
Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranların
Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
4.1. Araştırmanın Önemi
4.2. Araştırmanın Amacı
4.3. Veri Toplama Yöntemi
4.4. Araştırmanın Yöntemi
4.5. Araştırmanın Analizi

Kapat