Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Tülay Çulha

Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri
Fonetik - Morfoloji (Kırım Ağzı Esasında)
Tülay Çulha

30,00 TL
Temin süresi 30 gündür.
Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri
Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Fonetik - Morfoloji (Kırım Ağzı Esasında)
Türk Dil Kurumu Yayınları
30.00

Bu kitap, Karaycanın başta Kırım olmak üzere Trakay ve Haliç diyalektlerinin ses ve yapı bilgisi bakımından karşılaştırmasını içeren çalışmanın ikinci baskısıdır. İkinci baskıya hazırlanırken kitabın ilk baskısına büyük oranda bağlı kalınmış, sadece birkaç düzeltme ve örneklerin gösterimine ilişkin düzenleme yapılmış; bu süre zarfında yayımlanan eserler çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Kapat