Küreselleşme ve Ekonomik Krizler
Küreselleşme ve Ekonomik Krizler
Gazi Kitabevi
28.00

I. Bölüm: Ekonomik Krizlere Yönelik Teorik Tartışmalar
Seyhun Tutgun
Tayfur Bayat
Iı. Bölüm: 24 Ocak 1980 Kararları Yeniden Ve Toplumsal Dönüşüm
Ali Koçyiğit
Iıı. Bölüm: 2000'Li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Performans Ve Toplumsal Refah Bakımından Bir Değerlendirme
Ali Şen
Iv. Bölüm: Türkiye'nin Kriz Dönemlerinde Ekonomik Büyüme Ve İşşizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi
Musa Öztürk
V. Bölüm: 1929 Dünya Ekonomik Krizi
Mehmet Tatar
Suzan Ergün
Vı. Bölüm: 1973 Petrol Krizi
Fatih Akın
Vıı. Bölüm: Küresel Krizlerin Anatomisi
(1997 Asya Ve 2008 Küresel Krizleri)
Engin Dücan
Onur Akkaya
Mehmet Şentürk
Vııı. Bölüm: 2008 Küresel Finans Krizi
Şaban Öncebe
Ix. Bölüm: Kırılgan Beşli Ülkelerinde Orta Gelir Tuzağı: Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
Halil Oğuzhanergür
X. Bölüm: Avrupa Borç Krizi
Hatip Yurdigen
Xı. Bölüm: 2008 Küresel Finans Krizinin Psikolojik Dinamikleri
Ahmet Uğur
Nergis Bingöl
Xıı. Bölüm: Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme Ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki
Halil Oğuzhanergür
Yavuz Özek

Kapat