9771019462413
383787
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 13
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 13
16.93
İçindekiler;

Bir kitabı kaç kişi okur? Osmanlı'da okurlar ve okuma biçimleri
üzerine bazı gözlemler
-Tülün Değirmenci-

"İhtiyat Zâbiti"nden "Yedek Subay"a: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e
bir zorunlu askerlik kategorisi olarak subaylık ve yedek subaylar,
1891-1930
-Mehmet Beşikçi-

Tek parti dönemi cami kapatma/satma uygulamaları
-A. Kıvanç Esen-

Ateş-Güneş Kulübü 1933-1938
-Sevecen Tunç-

Amerika'nın Türkiye politikasının oluşumu üzerine yeni bir
okuma
Pınar Dost-

Tartışma -Eleştiri

19. yüzyıl Osmanlı emperyal siyaseti ve Osmanlı tarih yazımında
kolonyal perspektifler
-Edip Gölbaşı-

Yarı ulemadan bir Jön Türk Hoca Muhyiddin'in hayatı ve eserleri
-Zeynep Altuntaş-

Bir siyasi arkeoloji örneği olarak Türkiye'deki tarih yazınında
Karamanlılar
-Gülen Göktürk-
Kapat