Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik %15 indirimli Abdülbâki Gölpı

Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik
Abdülbâki Gölpınarlı

%5 İNDİRİM
75,00 TL
71,25 TL
Tükendi
9786055147389
621477
Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik
Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik
71.25

Biz bu kitabı Müslümanların birliğini amaç edinerek ve Şia-i İmamiyye'nin (İsna-Aşeriyye-Ca'feriyye) ana kaynaklarına dayanarak yazdık. Dostlarımız, birlik amacını güden kardeşlerimiz, Türk Ansiklopedisi'ne yazdığımız ‘İsna-Aşeriyye' maddesinin ayrıca yayımlanmasını istemişlerdi. Ansiklopedilere yazılan maddeler özetin de özetidir; etraflıca bir kitap yazalım dedik; Allahu Taala'nın tevfikine dayanıp Rasul'üne (S.M) ve Ehl-i Beyt'e tevessül ederek yazmaya başladık. Kitabımızda, Şia-i İmamiyye dolayısıyla öbür mezheplerden de bahsettik; tarih boyunca Şia'nın seyrini, Şia mezheplerini, Şia hakkında yüzyıllar boyunca söylenen yalanları, bu mezhebe edilen iftiraları, Kur'an-ı Mecid hakkında Ehl-i Sünnet ve Şia inancını birinci bölümde dile getirdik; bu bölümde Batınilik'le bu inancı benimseyenleri, bunların Şia'yla bir ilgisi olmadığını anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde İslam mezheplerine ait özetli bilgiler verdik. Bundan sonraki bölümlerde Şia'nın esas inançlarını Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Maadı anlattık ve bu arada On Dört Ma'sum'un, yani Hz. Peygamber'le (S.M) Fatımatü'z-Zehra'nın (A.M), On İki İmam'ın (A.M) kısaca hal tercemelerini yazdık; Mehdi inancına, bu inançtan faydalanmayı amaç edinen yalancılara da değindik. Son bölümlerde Takıyye'ye ve Ehl-i Sünnet'le Şia arasındaki füru'a ait farklara yer verdik; X. bölümde Şia'nın dini, gayr-i dini bilgilerdeki çalışmalarını söz konusu ettik. Böylece kitabımız bir bakımdan İslam'da içtihat yönünden meydana gelen mezhepler hakkında bilgi veren, bir yandan zaman zaman, çeşitli amaçla meydana çıkan batıl inançları gerçek İslami inançtan ayırt eden, bir taraftan da günümüze dek Şia tarihini adım adım belirten bir kitap mahiyetini aldı. Şimdiye dek, Türkçe “Şia-i İmamiyye-Ca'feriyye”den bu denli etraflı, bu mezhebi her yönüyle bildiren bir kitap yazılmamıştı. Bize bu tevfiki lütfeden Allahu Taala'ya şükrederek “Sunuş” yazımızı, “İnananlar, ancak ve ancak kardeştirler; artık kardeşlerinizin arasını düzeltin,” emr-i celilini tekrarlayıp bitiriyoruz (XLIX; Hucürat, 10). Başarıya eriş, Allahu Taala'dan, lütuf ve şefaat, Rasul-i Ekrem'inden (S.M) ve Ehl-i Beyti'ndendir (A.M). Allah'ın esenliği ve rahmeti okuyanlara ve okutanlara olsun.

Kapat