Kızıl Acaristan Salnamesi (1922) %5 indirimli Taner Gökdemir

Kızıl Acaristan Salnamesi (1922)
Güneybatı Kafkasya'da Tarih Kimlik ve İdeoloji
Taner Gökdemir

65,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Kızıl Acaristan Salnamesi (1922)
Kızıl Acaristan Salnamesi (1922) Güneybatı Kafkasya'da Tarih Kimlik ve İdeoloji
Libra Yayınları
65.00

Bolşeviklerin “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı” prensibi doğrultusunda Rusya'da ulus, din, kültür temelli olarak birçok Şûra Cumhuriyetive bunlara bağlı olarak Şûra Muhtariyetleri ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Güneybatı Kafkasya'da kurulan ve merkezi Batum olan Sosyalist AcaristanMuhtariyetiydi. Bu çalışmada Acara'da kurulan muhtariyette; Sosyalist devlet yapısı içine İslami devlet geleneğinin nasıl entegre edildiğinin aşamalarıincelenecektir. Acaralı entelektüellerin kurulan muhtariyetin legalliğini ispat için mevcut siyasi ortamı gözeterek özellikle Lenin'in sınıf temelli teorilerineyaptıkları atıfları göreceğiz. Bunun yanında Acaralıların bir millet olarak kendilerini nasıl tanımladıkları, üzerinde yaşadıkları toprakların tarihini inşa etmebiçimleri ve bunu hangi siyasal düzleme oturtmaya çalıştıkları özellikle Acara Kızıl Meclisi'nde geçen konuşmalardan kayıt altına alınan tutanaklar marifetiyleizah edilecektir.

Kapat