9789751400666
399464
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
14.82

Takiyettin Mengüşoğlu, 1908 yılında Malatya'da doğdu. Ortaöğrenimini Sivas'da tamam/astıktan sonra, Almanya'ya gitti. Yükseköğrenimini, Berlin Üniversitesinde (fizik, kimya ve felsefe) yaptı. "Yeni ontolojinin kurucusu olan Nicoiai fiartmann'tn öğrencisi olan Takiyettin Mengüşoğlu, doktorasını, felsefe alanındaki ilk çalışmasıyla (Über die Grenzen der Erkennbarkeit hei Husserl und Scheler), Hartmann'ın yanında yaptı. 1938 'o'e İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa külte si'ne asistan olarak girdi. Bu üniversitenin felsefe bölümünde doçent ve profesör oldu. 1978'de emekliye ayrıldı.Takiyettin Mengüşoğfu'nun felsefi çalışmalarının ana konusu "insan"dır, felsefi antropolojidir. Bu alandaki araştırmalarını iki kitapta yayımlamıştır: 1. Felsefi Antropoloji, İnsanın Varlık Yapısı ve Nitelikleri; 2. İnsan ve Hayvan, Dünya ve Çevre. Yazarın çevirileri, Almanca, Türkçe makalelerinden başka yayımlanan kitapları şunlardır: Kant ve Scheler'de İnsan Problemi; Değişmez Değerler, Değişen Davranışlar; Fenomenoloji ve Nicoiai Hartmann ve Felsefeye Giriş.Felsefeye Giriş'te felsefenin problem/eri, ontolojik bir görüş ve fenomenolojik bir yöntemle ele alınmıştİr. Felsefeyi on dört problem grubuna, disipline ayıran kitap, okuyucuya felsefe hakkında dıştan, soyut değil, içten, somut bir görüş sağlar. Bu kitapta okuyucu, felsefenin problemlerini, felsefeyi başka bilimlerden ayıran soru soruş tarzını, çeşitli felsefi görüşlerin bu sorulara verdikleri çeşitli yanıtları (izm'ieri) ve bu çeşitliliğin kaynaklandığı temel/bulacaktır.

Kapat