Ferid Kam
Ferid Kam
Atlas Kitap
22.00

“Dünya bir tiyatro sahnesidir. Herkes rolünü oynar ve dünyadan ayrılır.”

- Ferid Kam

Ferid Kam, yakın dönem Türk düşüncesinin önemli simalarından biridir. Kitaplarında ele aldığı meseleler ve onlara getirdiği çözümler açısından kendisine bazı yabancılar “Filozof” ünvanını uygun görmüşlerdir. Mehmed Akif de ona “Üstad-ı hakimim” demiştir. Şair, edebiyat tarihçisi, felsefe tarihçisi ve düşünür olarakFerid Kam, dünden bugüne ışık tutmakta ve yarını da aydınlatmaktadır.

Bu kitapta, kaza, kader, ruh, madde, ruhun ölümden sonraki hali, iyimserlik, kötümserlik, iyilik, kötülük, Kur'an'ın muhtevası, milli kimlik gibi güncel ve her insanın problemi olan meselelere getirilen çözümleri zevkle okuyacaksınız.

Kapat