Livanada Bin Yıl 1000'den 2000'e (2. Cilt) Süleyman Havadar

Livanada Bin Yıl 1000'den 2000'e (2. Cilt)
Süleyman Havadar

40,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Livanada Bin Yıl 1000'den 2000'e (2. Cilt)
Livanada Bin Yıl 1000'den 2000'e (2. Cilt)
Alter Yayıncılık
40.00

Livana; V. yüzyılda Taok eyaletinin yedi sancağından biri olan Ligan Deresi üzerinde bölgenin 1536'da Osmanlı egemenliğinegirmesi ile sancak olarak kuruldu ve Erzurum eyaletine bağlandı. İspir'den Maçahel'e kadar Çoruh boyuna “Livana Sancağı” denildi. Livana'nın adı, bazen “Livane” olarak da telaffuz edilirken idari sınırları ve bağlantıları; Erzurum, Trabzon, Batumsınırları içerisinde değişiklik gösterdi. 1920'li yıllarda Artvin sancak merkezi, vilayet merkezi oldu. Bir dönem Rize merkezliÇoruh vilayeti kuruldu ve Artvin kaza olarak bağlandı. Yine Artvin, Çoruh vilayetinin il merkezi oldu. Daha sonra da ilmerkezinin kendi adıyla Artvin ili oldu.

Çoruh Nehri; Bayburt, İspir, Yusufeli, Artvin merkez ilçe ve Borçka'dan geçip Batum Gonya'da Karadeniz'e dökülür. Bu yayın, Çoruh boylarını da kapsadığından “Çoruh'un Romanı” olarak da tanımlandı. Artvin, esas unsur olarak içinde olduğu Livana veÇoruh'u da kapsadığından şimdiki Artvin'in coğrafi sınırlarının dışına çıkan daha geniş bir alanın tarih ve kültür anlatımına yer
veren bir yayın olarak hazırlandı. Bu alan, zaman zaman bağlı olduğu Trabzon, Batum, Ahıska, Erzurum bölgelerine de ulaştı. Her ne kadar bin yıllık dönemle isimlendirilmiş olsa da bağlantısı nedeniyle milat öncesine kadar inen bazı kısa anlatımlara dayer verildi.

Bölgedeki insan ilişkilerine ve insani değerlerine tarihî olaylar arasında yer verilerek olayların gerçekleştiği dönemdeki devletve siyasi ilişkiler, ansiklopedik roman akışı içinde sunulmaya çalışılmıştır.

Artvin insanı, devletiyle ve sosyal olaylarla yakinen ilgilenmiştir. Her dönemde kendi halinde yaşamış ve kendi yağıylakavrulmuş olsa da çevresiyle bağlantısını koparmamıştır. Bu çevresiyle ilişkili olma durumu, romana da yansımıştır.

Dünün Livana'sı, seninle bin yıl seninle iki bin yıl yaşamak yetmedi, üç bin yıl yetmedi, Türk yurdu güzel Artvin. Nice bin

yıllara Artvin'im nice bin yıllara...

Kapat